Toplam 18,356 Hadis
Konular

Sular Kategorisi

Abdullah b. Cebr (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Enes b. Malik‘ten işittim şöyle diyordu:

#4,178
“Rasulullah (s.a.v) bir mekük su ile abdest alır beş mekük su ile de guslederdi.”

Nesai Miyah, 14, Hn: 343 ; Buhârî, Gusül: 3; Müslim, Hayz: 10)

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,177
“Ben ve Rasulullah (s.a.v) aynı kaptan guslederdik.”

Nesai Miyah, 13,Hn: 342; (İbn Mâce, Tahara: 36; Dârimi, Tahara: 68)

İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre,

#4,176
: Rasulullah (s.a.v) zamanında erkekler ve kadınlar aynı kaptaki suyu kullanarak abdest alırlardı

Nesai Miyah, 11, Hn : 340 ; (Buhârî, Vudu’: 46; İbn Mâce, Tahara: 36)

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,172
Aybaşı olduğum günlerden birinde et yiyordum. Rasulullah (s.a.v)’de benim ısırdığım yerden yemek suretiyle o etten yiyordu. Yine ben hayızlı iken içtiğim kabın aynı yerine ağzını getirmek suretiyle içerdi.

Nesai, Miyah, 10, Hn: 339 ; .” (İbn Mâce, Tahara: 125; Müslim, Hayz: 3)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#4,171
“Köpek, birinizin kabına banıp onu yaladığı zaman ilk seferinde toprakla olmak üzere yedi defa yıkasın.”

Nesai, Miyah, 8, Hn : 336 ; (Buhârî, Vudu’: 35; Müslim, Tahara: 27)

Yine Abdullah b. Muğaffel (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,170
Rasulullah (s.a.v) köpeklerin öldürülmesini emrederek: “Köpeklerle insanların işi ne…! İnsanların köpeklerle işi ne…!” Dedi ve av köpeği ve çoban köpeğinin bulundurulmasına izin verdi ve şöyle devam etti: “Köpeğin yaladığı kabı yedi defa yıkayın sekizincide ise toprakla ovun.”

Nesai, Miyah, 8, Hn : 335 ; (Müslim, Tahara: 27; İbn Mâce, Sayd: 1)

Abdullah b. Muğaffel (r.a)’den rivâyete göre,

#4,168
Rasulullah (s.a.v); av ve çoban köpeği haricindeki tüm köpeklerin öldürülmesini emretti ve şöyle buyurdu:“Köpeğin yaladığı kabı yedi defa yıkayın sekizincide toprakla sürtün.”

Nesai, Miyah, 8, Hn : 334 ; (Buhârî, Vudu’: 35; Müslim, Tahara: 27)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,166
Rasulullah (s.a.v) şöyle dua ederdi: “Allah’ım hata ve günahlarımı kar, su ve dolu suyu ile temizle, yıka.”

Nesai, Miyah, 6, Hn : 332 ; .”(İbn Mâce, Dua: 3; Buhârî, Salat: 8)

Aişe (r.anha)’dan rivâyete göre, şöyle diyor: Rasûlullah (s.a.v) şöyle dua ederdi:

#4,128
“Allah’ım, dolu ve kar suyu ile günahlarımı yıka. Beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi kalbimi de günahlardan temizle.”

Nesai, Miyah, Hn: 331,6 : (Buhârî, Deavat: 39; İbn Mâce, Dua: 3)

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,127
Bedevinin biri kalkıp mescide idrarını yaptı. Bir kısım sahabeler bedeviyi linç etmek istediler. Rasulullah(s.a.v) onlara: “Bırakın onu, idrarının üzerine bir kova su dökün çünkü sizler zorlaştırıcı olarak değil kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz” buyurdu.

Nesai, Miyah, Hn: 328,3 : (Buhârî, Vudu’: 61;Dârimi, Tahara: 62)

Enes (r.a)’den rivâyete göre:

#4,126
Bir bedevi mescide idrarını yaptı ashaptan bazıları o kimseye müdahale etmek istediler. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): “Dokunmayın ona” buyurdu. Bedevi işini bitirince Rasulullah (s.a.v), bir kova su getirtip idrar yapılan yerin üzerine döktü.

Nesa, Miyah , Hn : 327 , 3; (Buhârî, Vudu’: 61; Dârimi, Tahara: 62)