Toplam 23,612 Hadis
Konular

İhsan Kategorisi

Ebft Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

#18,975
"İki çeşit ihsan (zinadan koruyan muhsanlık) vardır: İffet ihsanı (cariyeye sahip olması) ve nikah ihsanı (normal evlilik)"

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 11 Hn: 10585; * Hadisi Bezzar ve Taberani el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir. Ravilerden Mubeşşir b. Ubeyd metruktur.ı Hadisi Bezzar (1553) rivayet etmiş ve: "Resillullah'tan (sallallahı aleyhi vesellım) bu senedle sadece bu kanaldan rivayet edildiğini biliyoruz" demiştir. Mübeşşir b. Ubeyd, hadiste gevşektir. Bununla birlikte Bakiyye b. el-Velid, Yezid b. Harlın ve başkalan kendisinden hadis rivayet ettiler. Hadisi Taberaru, el-Mu'cemu'l-evsat'ta (20) rivayet etmiş ve: "Bu hadisi Zühri' den sadece Mübeşşir b. Ubeyd nakletti" demiştir.