Toplam 23,611 Hadis
Konular

Bayramlar ve Namazları Kategorisi

Urve r.a’den rivâyete göre, şöyle anlatmıştır. 

#4,972
Aişe r.anha şunları anlattı: “Ebu Bekir es Sıdık yani babam yanıma çıkageldi, o anda yanımda iki cariye def çalıp şarkı söylüyorlardı. Rasulullah s.a.v’de elbiselerine bürünmüş vaziyette idi. Yüzünü açarak Ebu Bekir’e dedi ki: “Ey Ebu Bekir onları kendi hallerine bırak. Bu günler bayram ve Mina günleridir.”  Rasulullah s.a.v, o zaman Medine’de idi.

Nesai, Salatül İdeyn: 35 Hn:1579; Buhârî, Iydeyn: 25; Müslim: Iydeyn: 4

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,971
Habeşliler Mescidde gösteri yaparlarken Ömer çıkageldi. Ömer onları dağıtmaya çalıştı da, Peygamber s.a.v: “Onları bırak Ey Ömer! Onlar, Erfide oğullarıdır” buyurdu.

Nesai, Salatül İdeyn: 34 Hn:1578; Müslim, Iydeyn: 4; Müsned: 7734

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,970
Mescidde gösteri yapan Habeşlileri seyrederken Rasulullah s.a.v beni elbisesi ile örtüyordu. Ben bıkıncaya kadar onları seyrettim. Öyleyse siz genç kızların eğlenceye olan düşkünlüklerini anlayışla karşılayın. 

Nesai, Salatül İdeyn: 34 Hn:1577; Müslim, Iydeyn: 4; Müsned: 24906

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,969
Bayram günü Sudanlılar, Peygamber s.a.v’in önünde gösteri yapıyorlardı. Beni de çağırdı, omuzunun üzerinden ben de onları seyrediyordum. Kendim ayrılmak isteyinceye kadar onları seyrettim. 

Nesai, Salatül İdeyn: 33 Hn:1576; Müslim, Iydeyn: 4; Müsned: 24906

Aişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#4,968
Rasulullah s.a.v, iki cariye Aişe’nin yanında bir bayram günü def çalarlarken yanlarına girmiş. Ebu Bekir’de hemen onları azarlamak istemiş fakat Rasulullah s.a.v: “Bırak onları her toplumun bir bayramı vardır” buyurmuş.

Nesai, Salatül İdeyn: 32 Hn:1575; Müslim, Iydeyn: 4; İbn Mâce, Nikah: 21

Vehb b. Keysan r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,967
İbn Zübeyr zamanında bayram namazı ile Cuma aynı güne geldi. İbn Zübeyr bayram namazı için geç vakit çıktı. Hutbesini de bir hayli uzattı sonra indi, bayram namazını kıldı. O gün cemaate Cuma namazını kıldırmadı. Bu durum İbn Abbas’a bildirilince İbn Abbas: “Rasulullah s.a.v’in sünnetine uymuş” dedi.

Nesai, Salatül İdeyn: 31 Hn:1574; Ebû Davud, Salat: 217

İyas b. ebi Remle r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,966
Muaviye’nin, Zeyd b. Erkam’a: “Bayramlarda Rasulullah s.a.v ile beraber bulundun mu?” diye sorduğunu duydum. O da: “Bulundum; sabahleyin bayram namazını kıldırdı sonra Cumaya gelmememize müsaade etti” diye cevap verdi.

Nesai, Salatül İdeyn: 31 Hn:1573; Ebû Davud, Salat: 217; Dârimi, Iydeyn: 225

Abdullah b. Ömer r.a’in haber verdiğine göre, 

#4,965
Rasulullah s.a.v namazgahta ya bir koç veya bir deve kurban ederdi.

Nesai, Salatül İdeyn: 29 Hn:1571; Ebû Davud, Dahaya: 9; Dârimi, Dahaya: 1

Enes b. Malik r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,964
Rasulullah s.a.v, Kurban bayramı günü bize hutbe okuduktan sonra dönüp iki boynuzlu koç kurban etmişti.

Nesai, Salatül İdeyn: 29 Hn:1570; Ebû Davud, Dahaya: 9

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre: 

#4,963
“Peygamber s.a.v, bir bayram günü namazgaha çıktı, iki rekat bayram namazını kıldırdı. Ondan ne önce ne de sonra başka namaz kılmazdı.” 

Nesai, Salatül İdeyn: 28 Hn:1569; Ebû Davud, Salat: 257; Dârimi, Iydeyn: 219

Abdurrahman b. Abis r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,962
İbn Abbas’tan işittim şöyle diyordu: Bir adam İbn Abbas’a şöyle sormuştu: “Rasulullah s.a.v ile birlikte bayram için namazgaha çıktın mı?” O da: “Evet, eğer o Peygamber akrabam olmasaydıküçük olduğum için Onunla beraber olmayacaktım.” Rasulullah (s.a.v), Kesir b. Salt’ın evinin yanına geldi, namaz kıldı ve sonra hutbe okudu. Sonra da kadınların toplu bulunduğu yere geldi ve onlara da vaaz ve nasihatte bulundu. Bazı şeyleri hatırlattı ve sadaka vermelerini emretti. Bunun üzerine kadınlar ellerini yüzüklerine götürüp çıkarıp Bilal’in elbisesi üzerine atmaya başladılar.

Nesai, Salatül İdeyn: 27 Hn:1568; Müsned: 1958

Yine Câbir b. Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,961
Peygamber s.a.v, hutbeyi ayakta okur sonra biraz oturur sonra tekrar kalkar bazı ayetler okur ve Allah’ı zikrederdi. Hutbesi de namazı da orta uzunlukta idi.

Nesai, Salatül İdeyn: 25 Hn:1566; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 85; Ebû Davud, Salat: 229

Câbir b. Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,960
“Rasulullah s.a.v’i ayakta hutbe okurken gördüm. Birinci hutbeden sonra hiç konuşmadan biraz oturuyordu sonra tekrar kalkıp ikinci hutbeyi okuyordu. Kim sana Rasulullah s.a.v’in oturarak hutbe verdiğini söylerse ona inanma.”

Nesai, Salatül İdeyn: 24 Hn:1565; Ebû Davud, Salat: 228; Dârimi, Salat: 200

Câbir b. Semure r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,959
Rasulullah s.a.v ile birlikte namaz kıldım. Namazı da hutbesi de orta uzunlukta idi.

Nesai, Salatül İdeyn: 23 Hn:1564; Ebû Davud, Salat: 229; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 85

Bera r.a'dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,958
Rasulullah s.a.v, Kurban bayramı günü namazdan sonra bize hutbe okudu sonra şöyle buyurdu: “Kurban bayramı namazımızı kılan, kurbanımızı kesen, Allah’a karşı vazifesini yerine getirmiş olur. Bayram namazından önce kurbanını kesmiş olan kimse ise, et için hayvan kesmiş demektir.”Bu hutbe üzerine Ebu Bürde b. Niyar: “EyAllah’ın Rasulü! Ben bugün yeme içme günü olduğunu bildiğimden namaza çıkmadan önce kestim, acele ettim. Kendim yedim, çoluk çocuğuma yedirdim, komşularıma da dağıttım” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “O etlik için kesilmiş sayılır” buyurdular. Kurban bayramı namazından önce kestiği koyunun kurban olmadığını öğrenen Ebu Bürde: “Benim iki koyun eti kadar eti çıkacak olan bir hayvanım var, onu kessem olur mu?” diye sorunca, Rasulullah s.a.v: “Evet fakat senden sonra hiç kimse için böyle bir durum geçerli olmaz” buyurdular.

Nesai, Salatül İdeyn: 22 Hn:1563; Buhârî, Iydeyn: 8; Ebû Davud, Dahaya: 5

Hasan’ı Basri r.a’den rivâyete göre, İbn Abbas, Basra’da bir hutbe vererek şöyle söyledi: 

#4,957
“Orucunuzun zekatını ödeyiniz” bunun üzerine insanlar birbirlerine bakmaya başladılar. Bunun üzerine Abbas: “Burada Medineli kim var?” dedi ve: “Kalkın kardeşlerinize öğretin onlar bilmiyorlar; Rasulullah s.a.v, fıtır sadakasını; küçük, büyük, hür, köle, erkek, kadın herkes için yarım sa’ buğday’dan veya bir sa’ hurmadan veya arpadan verilmesini farz kılmıştı.” 

Nesai, Salatül İdeyn: 22 Hn:1562; Ebû Davud, Zekat: 20; Müsned: 1914

Ebu Said r.a’ten rivâyete göre, 

#4,956
Rasulullah s.a.v, bayram günü çıkar iki rekat namaz kıldırır sonra hutbe verir sadaka verilmesini emrederdi sadaka verenlerin çoğunluğu kadınlardan olurdu. Bir ihtiyacı olursa veya bir heyet göndermek isterse onu cemaatine söyler değilse dönüp giderdi. 

Nesai, Salatül İdeyn: 22 Hn:1561; Müslim, Iydeyn: 1; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 158

Câbir b. Abdullah r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,955
Rasulullah s.a.v hutbesini şöyle yapardı: “Önce Allah’a hamd edip onu gerektiği şekilde övdükten sonra şöyle buyururdu: “Allah’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz, saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitab’ıdır. Yolların en güzeli Muhammed’in yoludur. Yapılan işlerin en şerlisi sonradan uydurulup ortaya çıkarılanlardır. Her sonradan uydurulan şey ise bidattir. Her bidatte sapıklıktır. Her sapıkta  Cehennemliktir.” Daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıyamette ben şöyle gönderildim diyerek iki parmağını birbirine yaklaştırıp işaret ederdi. Kıyametten bahsettiğinde yüzü kızarır, sesi yükselir, şiddeti artardı. Sanki orduya bir tehlikeyi haber veren komutan gibi tavır içine girerek: “Akşama ve sabaha vay o sizin başınıza geleceklere…” der ve şöyle devam ederdi. “Mal bırakan kimsenin mirasçısı aile fertleridir. Kim de borç ve yetimler bırakarak ölürse onun yetimlerine bakmak bana aittir. Mü’minlerin böyle işlerine ben daha layığım.”

Nesai, Salatül İdeyn: 21 Hn:1560; Müslim, Cuma: 13; Ebû Davud, Haraç: 15 Bayram Hutbesi

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, 

#4,954
Rasulullah s.a.v: “İmam hutbe okurken yanındaki kimseye sus dersen boş işle uğraşmış ve sevabını azaltmış olursun” buyurdu. 

Nesai, Salatül İdeyn: 20 Hn:1559; Ebû Davud, Salat: 235; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 86

Ebu Said el Hudrî r.a’den rivâyete göre, 

#4,953
Rasulullah s.a.v Kurban ve Ramazan bayramı günleri namazgaha çıkar insanlara namaz kıldırırdı. İkinci rekata oturduktan sonra selam verip kalkar ve oturan cemaatine karşı dönerdi. Eğer bir yere elçi gönderilmesi gerekiyorsa bunu cemaatine haber verir değilse insanlara sadaka vermelerini emrederdi ve üç defa“Sadaka veriniz” “Sadaka veriniz” “Sadaka veriniz” derdi. Çoğunlukla kadınlar sadaka verirlerdi. 

Nesai, Salatül İdeyn: 19 Hn:1558; Müslim, Iydeyn: 1; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 158

Câbir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,952
Bir bayram günü Rasulullah s.a.v ile beraber namazda bulundum. Hutbeden önce namaza başladı, ne ezan okudu ne de kamet getirildi. Namazı bitirince Bilal’e dayanarak ayağa kalktı ve Allah’a hamd edipO’nu övdükten sonra cemaate vaaz etti. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve Allah’a itaat etmeye teşvik etti. Sonra Bilal’i de yanına alarak kadınların bulunduğu tarafa gitti. Onlara da Allah’a karşı sorumluluk bilinci içerisinde olmalarını hatırlatıp vaaz etti. Bazı hatırlatmalarda bulundu. Allah’a hamd-ü sena edip, onları da Allah’a itaate teşvik etti. Sonra: “Sadaka veriniz, sizlerin çoğu Cehennem odunudur” buyurdu. Bunun üzerine ileri gelenlerden olmayan esmer bir kadın: “Niçin ey Allah’ın Rasulü!” diye sordu. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Şikayetleriniz pek çoktur, kocalarınıza karşı nankörlük edersiniz”buyurunca; kadınlar gerdanlıklarını, küpelerini, yüzüklerini çıkarıp Bilal’in elbisesi üzerinesadaka olarak atmaya başladılar.

Nesai, Salatül İdeyn: 18 Hn:1557; Müslim, Iydeyn: 1; Dârimi, Iydeyn: 224

Simak r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,951
Cabir’e: “Rasulullah s.a.v hutbeyi ayakta mı okurdu?” diye sordum. “Rasulullah s.a.v, hutbeyi ayakta okur. Sonra bir süre oturur ve yine kalkardı.” diye cevap verdi. 

Nesai, Salatül İdeyn: 17 Hn:1556; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 158; Ebû Davud, Salat: 228

Ebu Kâhil el Ahmesî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,950
“Rasulullah s.a.v’i bir bayram günü devesi üzerinde hutbe verirken gördüm. Bilali Habeşi de devenin yularını tutuyordu.”

Nesai, Salatül İdeyn: 16 Hn:1555; İbn Mâce, İkmetü’s Salat: 158; Müsned: 17977

Abdullah b. Saib r.a’ten rivâyete göre, 

#4,949
Peygamber s.a.v, bayram namazını kıldırdıktan sonra: “İsteyen gitsin isteyende oturup hutbe dinlesin”  buyurdu. 

Nesai, Salatül İdeyn: 14 Hn:1553; Ebû Davud, Salat: 253; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 159

Bera b. Âzib r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

#4,948
Rasulullah s.a.v Kurban bayramı günü bayram hutbesini namazdan sonra okudu. 

Nesai, Salatül İdeyn: 13 Hn:1552; Ebû Davud, Dahaya: 5; Buhârî, Iydeyn: 7

Ata r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,947
İbn Abbas’tan işittim şöyle diyordu: Rasulullah s.a.v ile birlikte bayram namazında bulundum önce namaz kıldırdı sonra da hutbe okudu. 

Nesai, Salatül İdeyn: 13 Hn:1551; Buhârî, Iydeyn: 7; Dârimi, Iydeyn: 218

Numan b. Beşir r.a’den rivâyete göre, 

#4,946
Rasulullah s.a.v, Cuma günlerinde ve iki bayram namazında Âla ve Ğaşiye surelerini okurdu. Bazen Cuma ve bayram aynı güne rastlardı da yine her ikisinde de aynı sureleri okurdu. 

Nesai, Salatül İdeyn: 12 Hn:1550; Muvatta', Cuma: 9

Ubeydullah b. Abdullah r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,945
Ömer bir bayram günü çıkarak Ebu Vakıd el Leysi’ye: “Bu günde, Rasulullah s.a.v namaz da hangi sureleri okurdu?” diye sordu. O da cevaben: “Kaf ve Kamer surelerini okurdu” dedi.

Nesai, Salatül İdeyn: 11 Hn:1549; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 157; Müslim, Iydeyn: 3

Ömer b. Hattab r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,944
Kurban bayramı namazı iki rekattır. Ramazan bayramı namazı iki rekattır, yolcu namazı iki rekattır. Cuma namazı iki rekattır. Rasulullah s.a.v’in dili ile bunlar noksansız böylece ikişer rekat olarak kılınırlar. 

Nesai, Salatül İdeyn: 10 Hn:1548; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 73

Yine İbn Ömer r.a’den rivâyete göre: 

#4,943
“Rasulullah s.a.v Ramazan ve Kurban bayramlarında namazgaha çıkarken elinde bastonunu götürdü, onu sütre olarak diker ve ona karşı namaz kılardı.”

Nesai, Salatül İdeyn: 9 Hn:1547; Buhârî, Iydeyn: 13; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 164

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, 

#4,942
Rasulullah s.a.v, Ebu Bekir ve Ömer r.anhüm bayram namazlarını hutbeden önce kıldırırlardı. 

Nesai, Salatül İdeyn: 8 Hn:1546; Buhârî, Iydeyn: 23; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 155

Bera b. Âzib r.a, Mescidin direklerinden birine dayanarak şöyle demişti: 

#4,941
Peygamber s.a.v, kurban bayramı günü bir hutbe verdi ve hutbesinde şunları söylemişti:“Bugün yapacağınız ilk iş bayram namazını kılmaktır sonra da kurban kesmektir. Kim böylece yaparsa bizim yolumuza uymuş olur. Kurbanını önce kesenler ise aile ferdlerinin et ihtiyacını karşılamış olurlar.” Ebu Bürde b. Dinar şöyle  demişti: “Ey Allah’ın Rasulü! ben önceden kesivermiştim. O kestiğimden daha gösterişli bir hayvanım daha var, onu kesersem onun keffareti olur ve kurban yerine geçer mi?” Rasulullah s.a.v’de: “Olur kes fakat bundan sonra hiç kimse için böyle bir şey olamaz” buyurdular. 

Nesai, Salatül İdeyn: 7 Hn:1545; Buhârî, Iydeyn: 23; Dârimi, Adhıye: 7

Câbir r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,940
Rasulullah s.a.v bir bayramda hutbeden önce ezansız ve kametsiz bayram namazını kıldırmıştı.

Nesai, Salatül İdeyn: 6 Hn:1544; Müslim, Iydeyn: 1; Ebû Davud, Salat: 250

Sa’lebe b. Zehdem r.a’den rivâyete göre, 

#4,939
Ali b. Ebi Talib halifelik için yerine Ebu Mes’ud’u vekil bırakmıştı. O da bayram günü çıkıp şöyle dedi: “Ey İnsanlar! Bayram günü bayram namazında imamdan önce namaz kılınması sünnetten değildir.” 

Nesai, Salatül İdeyn: 5 Hn:1543; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Sâlim r.a, babasından naklederek şöyle diyor: 

#4,938
Ömer b. Hattab çarşıda kalın ipekten yapılmış bir elbise gördü, hemen onu alarak Rasulullah s.a.v’e getirdi. Ey Allah’ın Rasulü! bunları satın al, bayramlarda ve elçiler geldiğinde güzelce giyersin dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Bunu ahirette nasibi olmayanlar giyer.” Aradan belli bir süre geçmişti ki Rasulullah s.a.v ipekten yapılmış bir elbiseyi Ömer’e göndermişti. Ömer o elbiseyi alıp Peygamber s.a.v’e kadar geldi ve: “Ey Allah’ın Rasulü! bunu ahirette nasibi olmayanlar giyer buyurmuştunuz Sonra da bana göndermişsiniz, bu ne haldir?” dedi. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Onu sana giyesin diye göndermedim onu satasın ve bir ihtiyacına harcayasın diye gönderdim.”

Nesai, Salatül İdeyn: 4 Hn:1542; Ebû Davud, Salat: 219

Muhammed r.a’ten rivâyete göre, şöyle diyor:

#4,937
Ümmü Atiyye ile karşılaştım ve ona dedim ki: Peygamber s.a.v’den bizzat kendin duydun mu dedi o da: Babam, onun yoluna feda olsun diyerek şöyle söyledi. Akıl baliğ olan ve olmayan genç kızlar bayramnamazına ve Müslümanların davetine katılsınlar, hayızlılar ise mescidden uzak dursunlar. 

Nesai, Salatül İdeyn: 3 Hn:1541; Buhârî, Iydeyn: 18; Dârimi, Iydeyn: 224

Hafsa r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#4,936
Ümmü Atıyye Rasulullah s.a.v’i her hatırına getirdiğinde; Babam, O’nun yoluna feda olsun derdi. Bu söylediklerini bizzat Rasulullah s.a.v’ den duydun mu dedim. “Evet baban O’nun yoluna feda olsun” dedi ve Rasulullah s.a.v’in şöyle buyurduğunu aktardı: “Akıl baliğ olan ve olmayan genç kızlar bayram için mescide gelsinler, Müslümanların davetine icabet etsinler. Sadece hayızlı kadınlar mescidden uzak dursunlar.” 

Nesai, Salatül İdeyn: 2 Hn:1540; Buhârî, Iydeyn: 18; Dârimi, Iydeyn: 224

 Umeyr b. Enes r.a amcalarından naklediyor: 

#4,935
Halk hilali gördü ve Peygamber s.a.v’e gelip haber verdiler. Peygamber s.a.v’ de onlara güneş biraz yükseldiği vakitte oruçlarını bozmalarını ve ertesi gün bayram için hazırlanmalarını emretti. 

Nesai, Salatül İdeyn: 1 Hn:1539; Ebû Davud, Salat: 255; İbn Mâce, Sıyam: 6

Umeyr b. Enes r.a amcalarından naklediyor:

#4,934
Halk hilali gördü ve Peygamber s.a.v’e gelip haber verdiler. Peygamber s.a.v’ de onlara güneş biraz yükseldiği vakitte oruçlarını bozmalarını ve ertesi gün bayram için hazırlanmalarını emretti.

Nesai, Salatül İdeyn: 1 Hn:1538; Ebû Davud, Salat: 246; Müsned: 12985

Ali b. ebî Tâlib r.a.'den rivâyet edildiğine göre, şöyle demiştir: 

#2,879 “مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ”
“Bayram namazına yürüyerek gitmek ve namaza çıkmadan bir şeyler yemek sünnettendir.”

Tirmizi, İdeyn: 382 Hn: 530; Buhari, Iydeyn: 7 Tirmîzî: Bu hadis hasendir. Pek çok ilim adamı bu hadisle amel etmekte olup bayram namazlarına yürüyerek çıkmayı, Ramazan bayramına çıkmadan bir şeyler yemeyi müstehab görmüşlerdir. Tirmîzî: Özür sahibi olan kimsenin binitle çıkmasında bir sakınca yoktur.