Toplam 23,714 Hadis
Konular

İhlas Kategorisi

Hazreti Ali (r.a.) der ki:

#9,331 مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَأْكُلُ الْحَلَالَ صَائِمًا نَهَارَهُ قَائِمًا لَيْلَهُ، أَجْرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ
"Her kim kırk sabah Allah'a ihlaslı olursa, helal yer, gündüzleri (nafile oruçlu, geceleri kıyam (namaz kılarsa) ederse Allahu sübhane onu kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akıtarak mükafatlandırır." 

Müsnedi Zeyd Rn: 343. Rivayet mevkuf ve sahihtir.

İbnu Ömer radıyallahu anhüma diyor ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#9,330 إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ
"Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler."

Buhari, Fiten: 19 Hn: 7108; Müslim, Sıfatul-Cenne: 84 Hn: 2879 ve diğerleri.

Muaviye r.a, Aişe (r.anha)’ya bana tavsiyelerde bulunacağın bir mektup yaz fakat bana fazla zorluk çıkarma dedi. Aişe (r.anha), Muaviye’ye şöyle yazdı: Selam sana olsun bundan sonra şunu söyleyeceğim Rasülullah (s.a.v.)’den işittim şöyle buyuruyordu:

#607 مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءِ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
“Her kim insanlar gücense bile Allah’ın rızasını isterse Allah o kimseyi insanların sıkıntısından kurtarır. Ve her kim de Allah’ın gücenmesine karşılık insanların hoşnut etmeye çalışırsa Allah’ta o kimseyi insanlara havale eder. Selam sana olsun…”

Tirmizi, Zühd 64 Hn: 2414. Tirmizi: Muhammed b. Yahya Muhammed b. Yusuf vasıtasıyla Sûfyan es Sevri’den, Hişam b. Urve’den babasından, Aişe’den bize aktararak “Aişe, Muaviyeye yazdı ki” dedi mana olarak bu hadisi merfu olmaksızın rivâyet etti.

Hz. Muaz bin Cebel r.a hitaben Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: Ey Muaz

#29 اَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ
"Dininde samimi ol sana az amelde yeter."

Hakim Müstedrek Hadis no 306; Ali el-Muttaki Kenzul-Ummal Hadis no 5257; Münavi, Künüzul-Hakaik hadis no 10056. Hakim dediki hadis sahihtir. Hafız Münziri Terğipte an lafzı ile vermiştir. Buda senedinde sakınca olmayan hadisler için kullandığı bir ifadedir.