Toplam 23,714 Hadis
Konular

Nasr Suresi Tefsiri Kategorisi

İbn Abbas anlatıyor:

#19,010
"Allah'ın yardımı ve zaferi geldiğinde"1 suresi nazil olunca Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) "Bana, canımın o yıl alınacağı bildirildi" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11528. Bunu Ahmed b. Hanbel ve uzunca bir hadis içerisinde Taberani rivayet etmiş olup Taberani'nin ifadesi şöyledir: Nasr suresi nazil olunca Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Fatıma'yı çağırarak: "Bana, canımın alınacağı bildirildi" buyurdu. Fatıma da ağladı .... Taberani'nin isnadında ismi geçen Hilal b. Habbab hakkında Yahya: "Güvenilir bir ravidir. Durumu hiç değişmemiştir" dedi. Aynı şekilde bu zatı İbn Hibban da güvenilir görmüştür. Bütün bunlara rağmen zayıf yönü de vardır. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir. Ayrıca Ahmed b. Hanbel'in isnadında yer alan Ata b. es-Saib de bunamıştır.2 1 Nasr Sur. 1. ; 2 Ahmed b. Hanbel (1873, 3127); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11907); Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat (887)

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#2,079 كَانَ عُمَرُ يَسْأَلُنِي مَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَتَسْأَلُهُ وَلَنَا بَنُونَ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: " إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ:ف إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُق، فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ وَقَرَأَ السُّورَةَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ
Ömer, Peygamber (s.a.v)’in ashabıyla beraber bana da bazı meseleleri sorardı; Abdurrahman b. Avf, Ömer’e dedi ki: “Onun kadar oğullarımız var yine de ona mı soracağız?” Ömer dedi ki: “Ona sormamız senin de bildiğin yöndendir.” Sonra, İbn Abbas’a Nasr suresi hakkında sordu da o da şöyle dedi: “Bu surede Allah Peygamber (s.a.v)’in ömrünün tükendiğini kendisine bildirmiştir, dedi ve sureyi sonuna kadar okumuştu.” Ömer de ona demişti ki: “Ben de bu sure hakkında ancak senin bildiğini biliyorum.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 91 Hn: 3362; Buhari, Menakıb: 27 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Muhammed b. Beşşâr, Muhammed b. Cafer vasıtasıyla Şu’be’den, Ebû Bişr’den bu senedle hadisin bir benzerini bize aktarmıştır. Ancak bu rivâyette Abdurrahman b. Avf: “Onun kadar çocuklarımız varken ona mı soracağız” demektedir.