Toplam 22,892 Hadis
Konular

Tekasür Suresi Tefsiri Kategorisi

Hasan(-ı Basri) anlatıyor:

#18,949
"Nihayet o gün (dünyada sahip olduğunuz) nimetlerden sorguya çekileceksiniz''1 ayeti nazil olunca ashab: "Ya Resulallah! Kılıçlarımız omuzlarımızdan hiç inmezken biz hangi nimetlerden sorguya çekileceğiz?" dediler .... Hadis aslında devam ediyor.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11519. Bunu Ebu Yala rivayet etmiş olup ravilerinden Eş'as b. Beraz'ı tanımıyorum.2 1 Tekasür Sur. 8. ; 2 Ebu Ya'la (6635). Ravilerinden Eş'as b. Beraz el-Hüceymi metruktur.

İbnü'z-Zübeyr bildiriyor:

#18,948
"Nihayet o gün (dünyada sahip olduğunuz) nimetlerden sorguya çekileceksiniz" 4 ayeti nazil olduğunda Zübeyr b. el-Avvam: "Ya Resulallah! Hangi nimetlerden sorguya çekileceğiz? (Yiyeceğimiz) her şey iki karadan ibaret; su ve hurma" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de: "Bu, muhakkak olacaktır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11518. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden İbrahim b. Beşşar er-Remadi'yi İbn Hibban ve başkaları güvenilir kabul ederlerken Ahmed b. Hanbel ve başkaları zayıf olarak değerlendirmişlerdir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir. 4 Tekasür Sur. 8.

Mahmud b. Lebid anlatıyor:

#18,947
"Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki"1 (Tekasür) suresi nazil olunca Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) bunu "Nihayet o gün (dünyada sahip olduğunuz) nimetlerden sorguya çekileceksiniz"2 ayetine kadar okudu. Ashabı: "Ya Resulallah! Hangi nimetlerden sorguya çekileceğiz? Hepsi iki karadan ibaret; hurma ve su. Kılıçlarımız boyunlarımızdan inmiyor. Düşman karşımızda duruyor. Bu durumda hangi nimetlerden sorguya çekileceğiz?" dediler. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ise: "Bu, muhakkak olacaktır" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11517. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Amr b. Alkame'de hafızası yönünden zayıflık olsa da hadisi hasen derecesindedir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.3 1 Tekasür Sur. 1. ; 2 Tekasür Sur. 8. ; 3 Ahmed b. Hanbel (5/429). Senedinde Muhammed b. Ebi Amr yer almıştır.

Ebu Hüreyre (r.a.)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

#2,075 إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ
“Kıyamet gününde kula sorulacak nimetlerden ilk şey sana vücudunu sağlıklı kılmadık mı? Ve sana soğuk sulardan içirmedik mi? denilmesidir.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 89 Hn: 3358 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Dahhâk: Abdurrahman b. Arseb’in oğludur. İbn Arzem de denilir. İbn Arzem’in rivâyeti daha sağlamdır.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki:

#2,074 لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَف ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِق، قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَنْ أَيِّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ، وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ وَالْعَدُوُّ حَاضِرٌ وَسُيُوفُنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا، قَالَ: " إِنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ
Tekasur suresi 8. ayeti inince, Ashab: “Ey Allah’ın Rasulü hangi nimetlerden sorguya çekileceğiz?” “Bunlar iki siyah şeyden ibarettir; Düşmanımız karşımızda, kılıçlarımız ise omuzlarımızdadır.” Rasulullah (s.a.v.): “Bu mutlaka gerçekleşecektir” buyurdu.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 89 Hn: 3357 ve diğerleri. Tirmizî: İbn Uyeyne’nin Muhammed b. Amr’dan rivâyeti bence bu rivâyetten daha sahihtir. Sûfyân b. Uyeyne hadis yönünden Ebû Bekir b. Ayyaş’tan daha hafız ve daha sahih rivâyetler edendir.

Zübeyr b. Avvam r.a. dedi ki:

#2,073 لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ:ف ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِق، قَالَ الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ النَّعِيمِ نُسْأَلُ عَنْهُ وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ؟ قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ
"Tekasür suresi 8. ayeti hakkında Zübeyr: Ey Allah’ın Rasulü! sorulacağımız nimet hangi nimettir. Bunlar iki siyahtan ibarettir; Hurma ve su… Bu mutlaka gerçekleşecektir.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 89 Hn: 3356; İbn Mace,i Zühd: 27 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasendir.

Ali r.a.’dan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#2,072 مَا زِلْنَا نَشُكُّ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ حَتَّى نَزَلَتْ:ف أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ
"Kabir azabı hakkında şüphe etmekte devam ettik sonunda “Çokluk kuruntusu sizi oyaladı.” Ayetleri indirildi.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 89 Hn: 3355 ve diğerleri. Tirmizi: Ebû Küreyb bir defasında bu hadisin senedinde “Amr b. ebî Kays’den” demiştir ki bu kimse Râzî diye bilinir. Amr b. Kays el Melâî ise Küfelidir. Yine aynı hadisin senedinde “İbn ebî Leylâ ve Minhal b. Amr” den de demiştir. Tirmizî: Bu hadis garibtir.

Abdullah b. Şıhhir r.a.'dan:

#2,071 أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ: " أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ
Abdullah, Peygamberin meclisine vardığında Rasulullah (s.a.v.): “Çokluk kuruntusu sizi oyaladı.” (Tekasür suresi 1.) ayetini okumakta idi. Rasülullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Ademoğlu, malım malım malım diyor. Oysa sana malından sadaka vererek tükettiğin, yiyip bitirdiğin ve giyip eskittiğinden başka ne var?”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 89 Hn: 3354; Müslim, Zühd: 27; Nesai, Vesaya: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.