Toplam 22,921 Hadis
Konular

Alak Suresi Tefsiri Kategorisi

Yine Ahmed b. Hanbel'in İbn Abbas' dan bildirdiğine göre

#18,939
(bir gün) Ebu Cehil, Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına gider ve ona: "Ben seni bu davadan vazgeçirmedim mi?" der. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisini azarlar. O da: "Ey Muhammed! Beni niçin azarlıyorsun? Vallahi sen de biliyorsun ki Mekke'de benden daha fazla yandaşı bulunan kimse yoktur'' der. Bunun üzerine Cebrail: "öyleyse meclisini (yandaşlarını) çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız"1 ayetini indirir. İbn Abbas der ki: Vallahi eğer meclisini çağırsaydı, zebaniler onu yakalayıp azaba uğratacaklardı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11504. Ben derim ki: Hadisin bir kısmı Sahih'de geçmiştir. Bu şekliyle ise onu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.2 1 Alak Sur. 17. ; 2 Ahmed b. Hanbel (1/256)

İbn Abbas anlatıyor:

#18,938
Ebu Cehl: "Eğer Muhammed bir daha kıbleye doğru namaz kılarsa, onu muhakkak öldüreceğim" dedi. Sonra Muhammed kıbleye doğru tekrar namaz kıldı ve Yüce Allah: "Yaratan Rabbi'nin adıyla oku! ..... O hemen gidip meclisini (yandaşlarını) çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız''2 ayetlerini indirdi. Muhammed'in yeniden kıbleye doğru namaz kıldığı Ebu Cehil'e bildirildiğinde, Ebu Cehil: "Onunla arama engel kondu" dedi. İbn Abbas der ki: Vallahi, eğer Ebu Cehil azıcık hareket etseydi, insanların gözleri önünde melekler kendisini yakalayıp yok edeceklerdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11503. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravilerinden Musa b. Sehl el-Veşşa zayıftır. 2 Alak Sur. 1-18.

Ebu Reca el-Utaridi anlatıyor:

#18,937
Ebu Musa bize Kuran okutur ve bizi halka şeklinde oturturdu. (Kur'an okuturken) üzerinde iki beyaz elbise olurdu. Alak suresinin "Yaratan Rabbi'nin adıyla oku" ayetini okuduğu zaman "Bu, Muhammed' e {sallallahu aleyhi ve sellem) inen ilk ayettir" derdi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11502. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#2,066 كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي، فَجَاءَ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا، أَلَمْ أَنْهَكَ عَنْ هَذَا، فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ فَزَبَرَهُ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا بِهَا نَادٍ أَكْثَرُ مِنِّي فَأَنْزَلَ اللَّهُ:ف فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ { 17 } سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ { 18 }، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَاللَّهِ لَوْ دَعَا نَادِيَهُ لَأَخَذَتْهُ زَبَانِيَةُ اللَّهِ
Peygamber (s.a.v), namaz kılmakta idi Ebu Cehil geldi ve “Seni bu işten yasaklamamış mıydım? Seni bu işten yasaklamamış mıydım?” dedi. Rasulullah (s.a.v.), namazı bitirince Ebu Cehil’e sert davrandı. Bunun üzerine: “Ebu Cehil’i sen gayet iyi bilirsin ki Mekke’de benim meclisimden daha kalabalık bir meclis yoktur” dedi. Bunun üzerine Allah, Alak suresi 17-18. ayetlerini indirdi: “17) Artık o yandaşlarını çağırsın da yardım istesin. 18) Biz de azab meleklerimiz olan zebanileri çağıracağız.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 85 Hn: 3349; Ahmed, Müsned HN: 2207 ve diğerleri. Tirmizi:ž İbn Abbâs dedi ki: Ebû Cehil, meclisini çağırmış olsaydı Allah’ın zebanileri onu mutlaka yakalayıp kapıvereceklerdi. Tirmizî: Bu hadis hasen garib sahihtir. Bu konuda Ebu Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#2,065 سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ : " لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا
“Biz de azab meleklerimiz olan zebanileri çağırırız.” (Alak suresi 18) Ayeti konusunda şöyle demiştir: “Ebu Cehil, Muhammed’i namaz kılarken görürsem mutlak surette ensesine basacağım” demişti. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eğer Ebu Cehil böyle bir şey yapmış olsaydı melekler onu göz göre göre kapıp kaçarlardı.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 85 Hn: 3348; Buhari, Tefsir-ül Kuran: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir.