Toplam 23,594 Hadis
Konular

Şems Suresi Tefsiri Kategorisi

İbn Abbas anlatıyor:

#18,829
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) "Nefse ve onu düzgün biçimde şekillendirip ona iyilik ve kötülük kabiliyetlerini ilham edene yemin ederim ki"1 ayetini okuduğu zaman durur ve şöyle dua ederdi: "Allah'ım! Benim nefsime iyilik kabiliyetlerini ilham eyle. Zira Sensin onun velisi/yardımcısı, onu kötülüklerden arındıracakların en hayırlısısın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11495. Bunu Taberani, hasen bir isnadla rivayet etmşitir.2 1 Şems Sur. 7-8. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11191). Senedinde yer alan İbn Lehia zayıftır. Fakat İbn Ebi Asım'ın Sünne'sinde geçen (no. 319) Ebu Hureyre hadisi bunun şahididir.

Abdullah b. Zema r.a. dedi ki:

#2,060 سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَوْمًا يَذْكُرُ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا، فَقَالَ: "ف إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَاق " انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَارِمٌ عَزِيزٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ النِّسَاءَ، فَقَالَ: " إِلَامَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ "، قَالَ: ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ، فَقَالَ: " إِلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ
Rasulullah (s.a.v.), Salih Peygamberin devesi ve onu öldüren kimse hakkından bahsederken şöyle buyurdu: “İçlerinden en yozlaşmış azgınları deveyi öldürmek üzere ayaklandığında.” (Şems suresi 12. ayet) Toplumun en yozlaşmış azgın gurubu arasında arkası kuvvetli bir adam Ebu Zem’a gibi bir genç deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Sonra Rasulullah (s.a.v.), kadınlardan bahsederek şöyle buyurdu: “Her hangi biriniz ne maksatla köle kamçılar gibi karısını kamçılıyor ve belki de günün sonunda onu yatağına alıyor?” Sonra ashabına yellenme konusundaki gülmeleri üzerine nasihat ederek şöyle buyurdu: “Sizden biriniz kendi yaptığı bir işten dolayı niçin gülüyor?”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 80 Hn: 3343; Buhari, Tefsir-ül Kuran: 27; Müslim, Cennet: 17 ve diğerleri. ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.