Toplam 22,921 Hadis
Konular

Fecr Suresi Tefsiri Kategorisi

Ebu Eyyub'un bildirdiğine göre

#18,824
Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) ayette geçen çift ( الشفع) ve tek ( الوتر ) kavramları sorulduğunda şöyle buyurmuştur: "Bunlar iki gün ve bir gecedirler. Günler Arefe günü ile Kurban bayramı günüdür. Tek olan ise kurban bayramı gecesi, yani Müzdelife' de geçirilen gecedir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11491. Bunu Taberani, uzunca bir hadis içerisinde rivayet etmiş olup ravilerinden Vasıl b. es-Saib metruktur.4 4 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (4073)

Cabir'in bildirdiğine göre

#18,820
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Yüce Allah'ın "On geceye yemin ederim ki"1 ayeti hakkında: "Maksat, Kurban bayramı gününden önceki on gün"; "Çifte ve teke yemin ederim ki"2 ayeti hakkında da: "Çiftten maksat, kurban bayramı günü, tekten maksat ise Arefe günüdür" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11490. Bunu Bezzar ve Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup iki kaynağın da ravileri, Ayyaş b. Ukbe hariç, Sahih'in ravileridir. Ayyaş da güvenilirdir.3 1 Fecr Sur. 2. ; 2 Fecr Sur. 3. ; 3 Bezzar (2286). Bezzar hadisin Cabir'den sadece bu isnadla rivayet edildiğini belirtmiştir.

İmran b. Husayn (r.a.)’dan rivâyete göre,

#2,059 أَنّ النَّبِيَّ سُئِلَ عَنِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ؟ فَقَالَ: " هِيَ الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وِتْرٌ
Peygamber (s.a.v)’e Fecr suresi 3. ayeti hakkında sorulmuştu da şöyle buyurmuştu: Burada namaz kastedilmektedir. Çünkü namazların kimi de çift rekatlıdır.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 79 Hn: 3342; Ahmed, Müsned Hn: 19072 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis Katâde’nin rivâyeti olarak garibtir. Aynı şekilde bu hadisi Katâde’den, Hâlid b. Kays el Hudanî’de hadis rivâyet etmiştir.