Toplam 25,098 Hadis
Konular

İnşikak Suresi Tefsiri Kategorisi

İbn Abbas,

#18,782
"لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق" ayeti ile ilgili olarak der ki: "Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem, halden hale uğrayacaktır).

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11479 Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.4 4 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11173)

Yine Abdullah (b. Mes'ud) der ki:

#18,781
"لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق" 2 ayetinin anlamı şudur: "Ey Muhammed! Şüphesiz siz halden hale uğrayacaksınız."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11478. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Cabir el-Cu'fi zayıftır.3 2 İnşikak Sur. 19. ; 3 Bezzar (2282)

Abdullah b. Mes'ud,

#18,780
"Şüphesiz siz halden hale uğrayacaksınız" Ayetini okuyarak şöyle dedi: "Ey Muhammed! Bir semadan diğerine çıkacaksınız" demektir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11477. İnşikak Sur. 19. * Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Hüseyin b. Abdilevvel zayıftır.1 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10068)

Enes r.a.’dan rivâyete göre, Peygamber (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

#2,055 مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ
“Kim hesaba çekilirse azaba uğratılır.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 76 Hn: 3338;ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Katâde’nin, Enes’den rivâyeti olarak sadece bu şekliyle bilmekteyiz.

Aişe r.anha dedi ki: Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu işittim:

#2,054 مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:ف فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ إِلَى قَوْلِهِ يَسِيرًاق قَالَ: ذَلِكِ الْعَرْضُ
“Her kimin hesabı konusunda münakaşa edilirse ve hesabı hakkında inceleme olursa helak olur.” Bunun üzerine Ey Allah’ın Rasulü! İnşikak suresi 7-8. ayetlerinde: “Sicili sağ eline verilecek kimse, artık onun hesabı kolayca görülür.” Buyurmuyor mu? Rasulullah (s.a.v.): “O hesap değil arzdır” buyurdu.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 76 Hn: 3337; Buhari, İlim: 27; Müslim, Cennet: 17 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Süveyd b. Nadr, Abdullah b. Mübarek vasıtasıyla Osman b. Esved’den bu senedle bu hadisin bir benzerini bize aktarmışlardır. Muhammed b. Ebân ve başkaları Abdulvehhab es Sekafî vasıtasıyla Eyyûb’tan, İbn ebî Müleyke’den, Âişe’den bu hadisin bir benzerini bize rivâyet etmişlerdir.