Toplam 22,984 Hadis
Konular

Kıyame Süresi Tefsiri Kategorisi

Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,712
"Kim Mürselat suresini okursa «Artık bundan (Kur'an'dan) başka hangi söze inanacaklar»1 ayetine ulaştığında «Allah'a inandık» desin. Kim Tin suresini okursa (sonunda) «Evet. Ben de buna şahit olanlardanım» desin. Kim de «Bunları yapan (Allah)ın, hiç ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi!»2 ayetini okursa, «Bilakis kadirdir» desin." Ravi İsmail der ki: Gidip ravinin bunu belleyip bellemediğini kontrol ettim. Çünkü bedevi idi. Bunu fark edince dedi ki: "Yeğenim! Sen benim onu bellemediğimi sandın, değil mi? Bil ki ben altmış kere haccettim ve her sene üzerinde haccettiğim devenin hangisi olduğunu bilirim."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11457. Ben derim ki: Tin suresi'nin sonundaki söz, Ebu Davud ve başka kaynaklarda geçmektedir. Bu şekliyle ise Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden ikisini tanımıyorum.3 1 Mürselat Sur. 50. ; 2 Kıyame Sur. 40. ; 3 Ahmed b. Hanbel 2/249 (7385)

Said b. Cübeyr anlatıyor:

#18,710
İbn Abbas'a Yüce Allah'ın "Layıktır (o azap) sana, layıkl" ayetini sorarak dedim ki: "Bu, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) kendisinin söylediği bir şey mi, yoksa Allah'ın indirdiği bir şey mi?" "Onu hem Resulullah (sallallalhu aleyhi ve sellem) söyledi, hem de Allah indirdi" dedi.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11456. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.2 1 Kıyame Sur. 34. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12298)

İbn Ömer r.a.’dan rivayete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#2,047 إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ :ف وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ { 22 } إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ { 23 }
“Cennetliklerin derece bakımından en aşağıda olanı öyle bir kimsedir ki; bahçelerini, hanımlarını, hizmetçilerini ve koltuklarını yüz yıllık mesafeye yayılmış olarak görür Cennetliklerin Allah’a en değerli olanı sabah akşam Allah’ın zatına bakan kişidir. Sonra Rasulullah (s.a.v.); Kıyame suresi 22-23. ayetini okudu: “Bazı yüzler o gün mutlulukla parlayacak rablerine bakarken.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 72 Hn: 3330; Ahmed, Müsned Hn: 4395 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Pek çok kişi aynı hadisi İsrail’den merfu olarak rivâyet etmiştir. Abdulmelik b. Ebcer ise Süveyr’den merfu olmaksızın İbn Ömer’in sözü olarak rivâyet etmiştir. Eşca’î’de, Sûfyân’dan, Süveyr’den, Mûcâlid’den merfu olmaksızın yine İbn Ömer’in sözü olarak rivâyet etmiştir. Sevrî’den başkasının bu hadisin senedinde “Mücalidden” dediğini bilmiyoruz. Aynı şekilde bu hadisi Ebû Küreyb, Ubeydullah el Eşcaî vasıtasıyla Sûfyân’dan, Süveyr (ki Ebû Cehm diye künyelenir) den bize aktarmıştır. Ebû Fahıte’nin ismi Saîd b. Alaka’dır.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#2,046 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:ف لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِق، قَالَ: فَكَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ
Rasulullah (s.a.v.), Kuran’dan ayet ve sure indiği zaman ezberlemek için dilini hareket ettirirdi. Bunun üzerine Allah, Kıyame suresi 16. ayetini indirdi: “Ey peygamber! Sana inen vahyi acele belleyip ezberlemek için dilini kıpırdatma.” Said b. Cübeyr der ki: İnen Kuran ayetleriyle dudaklarını oynatırdı. Sufyan bunu tarif etmek için dudaklarını oynattı.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 72 Hn: 3329; Buhari, Bed-il Vahy: 27; Müslim, Salat: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Ali b. el Medîni, Yahya b. Saîd’den naklederek şöyle dedi: Sûfyân es Sevrî; Musa b. ebî Âişe’yi hayırla yâd ederdi.