Toplam 23,319 Hadis
Konular

Kalem Suresi Tefsiri Kategorisi

Ebu Musa'nın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem):

#18,589
"0 gün işin dehşetinden baldır (sak) açılır"2 ayeti ile ilgili olarak "Yani büyük bir ışık/nur açılır ve insanlar ona secdeye kapanırlar" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11436. Bunu Ebu Ya'la rivayet etmiş olup ravilerinden Ravh b. Cenah'ı Duhaym güvenilir görmekle beraber: "Sağlam değildir" demiştir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.3 1 Kalem Sur. 42. ; 2 Hakka Sur. 7. ; 3 Ebu Ya'la (7283). Senedinde zikri geçen Ömer b. Abdilaziz'in azatlısı tanınmamaktadır. Aynca Ebu Ya'la'nın hocası Kasım b. Yahya'nın da biyografisi yazılmamıştır. Bak. Silsiletu'l-ehadisi'd-daife (1339)

Abdurrahman b. Ğanm bildiriyor:

#18,588
Resulullah'a (sallallahu aleyhi ve sellem), "العتل الزنيم" tabirinin manası sorulduğunda şöyle buyurdu: "Sert tabiatlı, sağlıklı, aşırı yiyen (obur), aşın içen, su ve içecek bulabilen, insanlara zulmeden, karnı geniş kişi, demektir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11435. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup isnadında yer alan Şehr, zayıf yönü bulunmakla beraber bir grup kimse tarafından güvenilir kabul edilmiştir. Abdurrahman b. Ğanm da doğru görüşe göre sahabi değildir.2 1 Kalem Sur. 13. ; 2 Ahmed b. Hanbel (4/227)

İbn Abbas' ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,587
"Allah'ın ilk yarattıkları Kalem ve balıktır. Kalem: «Ne yazayım?» diye sorunca Allah: «Kıyamet gününe değin var olacak her şeyi» buyurdu." Sonra Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), "Nun; kalem ve onunla yazılanlara andolsun ki," 1 ayetini okuyup "Nun, balık; kalem de kalemdir" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11434. Bu rivayeti nakleden Taberani onu Hammad b. Zeyd yoluyla sadece Muemmel b. İsmail'in bu hadisi Peygamber'e (salalahu aleyli ve selem) dayandırdığını belirtmiştir. Ben derim ki: Muemmel güvenilir olmakla beraber çok hata yapardı. Kendisini İbn Main ve başkaları güvenilir görürlerken Buhari ve başkaları zayıf olarak değerlendirmişlerdir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.2 1 Kalem Sur. 1. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (12227)

Abdulvahit b. Süleym rahimullah dedi ki:

#2,034 قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أُنَاسًا عِنْدَنَا يَقُولُونَ فِي الْقَدَرِ، فَقَالَ عَطَاءٌ: لَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ، وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ
Mekke’ye geldim Ata b. ebi Rebah ile karşılaştığımda: “Ey Ebu Muhammed! Bizim o taraflarda bazı kişiler kader konusunda ileri geri konuşuyorlar” dedim. Ata şu karşılığı verdi. Ben Ubade b. Samit’in oğlu Velid ile karşılaşmıştım o şöyle demişti: Babam bana Rasulullah (s.a.v.)’den şöyle işittiğini söyledi: Allah’ın yarattığı ilk şey kalemdir sonra o kaleme yaz dedi. O da sonsuza kadar olacak şeyleri yazdı. Bu hadis buradakinden çok uzuncadır.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 67 Hn: 3319; Ahmed, Müsned Hn: 21647 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bu konuda İbn Abbas’tan da hadis rivâyet edilmiştir.