Toplam 23,319 Hadis
Konular

Kamer Suresi Tefsiri Kategorisi

Zurare'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)

#18,390
"Ama yüzüstü ateşe sürüldükleri gün, onlara: «Şimdi cehennemin dokunuşunu tadın, bakalım» denir. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır"3 ayetleri ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Bunlar, ümmetimden ahir zamanda zuhur edecek olan bir grup hakkında nazil olmuştur ki onlar, Yüce Allah'ın kaderini inkar ederler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11385. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup isnadında tanımadığım raviler yer almıştır.4 3 Kamer Sur. 48-49. ; 4 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (5316). Hadisin şahitleri için bak. Silsiletu'l-ehadisi'ssahiha (1539)

İbn Abbas ise der ki:

#18,387
"Ama yüzüstü ateşe sürüldükleri gün, onlara: «Şimdi cehennemin dokunuşunu tadın, bakalım» denir. Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır"1 ayetleri Kaderiye fırkası hakkında nazil olmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11384. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Abdülvehhab b. Mücahid zayıftır. 2 1 Kamer Sur. 48-49. ; 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11163) Bu konuda gözden kaçırılmış zevaidden biri de şöyledir: Cabir b. Abdillah el-Ensari'nin bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "Çarşamba günü, uğursuzluğu devamlı olan gündür" buyurmuştur. Bunu Taberini, el-Mu'cemu'l-evsat'ta (800) rivayet etmiş olup ravilerinden İbrahim b. Ebi Hayye metruktur. İbnü'l-Cevzi bu hadisi el-Mevzuat'ında zikretmiştir. (2/74)

Abdullah b. Amr der ki:

#18,383
"Doğrusu günahkarlar sapkınlık ve azgınlık içinde yaşamaktadırlar. Ama yüzüstü ateşe sürüldükleri gün, onlara: «Şimdi cehennemin dokunuşunu tadın, bakalım» denir. Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır"2 ayetleri, kader inkarcılarından başkası hakkında inmemiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11383. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Yunus b. el-Haris'te zayıflık olmakla beraber İbn Main ve lbn Hibban tarafından güvenilir kabul edilmiştir. Diğer ravileri ise güvenilir kimselerdir.3 2 Kamer Sur. 47-49. ; 3 Bezzar (2265)

İbn Ömer r.a. dedi ki:

#2,109 انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : اشْهَدُوا
2182- Rasulullah (s.a.v.) zamanında ay ikiye bölünmüştü de Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştu: “Şahid olunuz.”

Tirmizi, Fiten: 20 Hn: 2182; žMüslim, Sıfat-ül Münafıkin: 8 ve diğerleri. Tirmizî: Bu konuda İbn Mes’ûd, Enes ve Cübeyr b. Mut’ım’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki:

#2,005 جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ:ف يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ { 48 } إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 49
Kureyş müşrikleri kader meselesinde peygamberle münakaşa yapmak üzere gelmişlerdi de Kamer suresi 48-49. ayetler indi: “Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri o gün, onlara denilecek: “Cehennem ateşinin yakışını tadın bakalım.” “Şüphesiz biz her şeyi belli bir ölçüye, düzene ve plana göre yarattık.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 55 Hn: 3290; Müslim, Kader: 17; İbn Mace, Mukaddime: 27 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Cübeyr b. Mutim r.a. dedi ki:

#2,004 انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ حَتَّى صَارَ فِرْقَتَيْنِ عَلَى هَذَا الْجَبَلِ وَعَلَى هَذَا الْجَبَلِ "، فَقَالُوا: سَحَرَنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَئِنْ كَانَ سَحَرَنَا مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ
Ay, Peygamber (s.a.v)’in zamanda bölünerek şu dağın üzerinde iki parça oldu. Bunun üzerine Mekke müşrikleri, Muhammed bizi büyüledi dediler. Onlardan bazıları da “Bizi büyülediyse tüm insanları da büyüleyemez ya dediler.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 55 Hn: 3289; Ahmed, Müsned Hn: 16150 ve diğerleri. Tirmizî: Bazıları bu hadisi Husayn’dan, Cübeyr b. Muhammed b. Cüber b. Mut’ım’dan babasından ve dedesinden bu hadisin bir benzerini rivâyet etmişlerdir.

İbn Ömer r.a. dedi ki:

#2,003 انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " اشْهَدُوا
“Rasulullah (s.a.v.) zamanında ay ikiye bölünmüştü de bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.), Şahid olunuz!” buyurdu.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 55 Hn: 3288; Buhari, Menakıb: 27; Müslim, Sıfat-il Kıyame: 17 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

İbn Mesud r.a. dedi ki:

#2,002 انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ : " اشْهَدُوا
“Rasulullah (s.a.v.) zamanında ay ikiye bölündü. Rasulullah (s.a.v.)’de şahid olunuz” buyurdu.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 55 Hn: 3287; Buhari, Menakıb: 27; Müslim, Sıfat-il Kıyame: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Enes r.a. dedi ki:

#2,001 سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ آيَةً فَانْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ، فَنَزَلَتْ:ف اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ إِلَى قَوْلِهِ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، يَقُولُ: ذَاهِبٌ
Mekkeliler, Peygamber (s.a.v)’den bir mucize istediler, Ay Mekke’de iki defa yarıldı ve Kamer suresi 1-2. ayetleri indi: “Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. O inkarcılar bir mucize görseler, hemen yüz çevirirler de; “Hep olagelen bir büyüdür” derler.” Ayette geçen “Müstemir” kelimesine geçici anlamı verilmiştir.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 55 Hn: 3286; Buhari, Menakıb: 27; Müslim, Sıfat-il Kıyame: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

İbn Mesud r.a. dedi ki:

#2,000 بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَلْقَتَيْنِ: فَلْقَةٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ، وَفَلْقَةٌ دُونَهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : " اشْهَدُوا " يَعْنِي: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
“Biz Mina’da, Peygamber (s.a.v) ile beraber iken ay bir parçası Hıra dağının ötesine diğeri de berisine olmak üzere ikiye bölündü. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.), şahid olunuz buyurdu ve Kamer suresinin birinci ayetini okudu.”

Tahavi, Müşkilil Eser Hn: 698, 699; Tirmizi, Tefsiril Kuran: 55 Hn: 3285; Buhari, Tefsir: 54 Hn: 4864, 4865-3636; Menakıb: 27; Müslim, Sıfat-il Kıyame: 9 Hn: 2802; 2803; Nesai, Sünenil Kübra Hn: 11488, 11489; Ahmed, Müsned Hn: 3573, 3914; žHumeydi, Müsned Hn: 86; Ebu Yala, Müsned Hn: 4899; Elakni, şerhu Usulü Ehli Sünne vel Cemea Hn: 1458, 1459; Nuaym b. Hammad, Fiten Hn: 1682; Beyhaki, Delailin Nübüvve Hn: 586 ve daha birçokları. Hadis merfu sahih ve meşhurdur. Muhtasar rivayet edenlerde var sayılan kaynaklarda. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.