Toplam 23,714 Hadis
Konular

Tur Suresi Tefsiri Kategorisi

İbn Abbâs'ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,370
" Kuşkusuz Allah, müminin gözü aydın olsun diye neslini de onun mertebesine yükseltir, isterse amel bakımından ondan daha aşağı mertebede bulunsunlar." Sonra şu Ayeti okudu: " İman edenler ve soylarından iman edip kendilerine tabi olanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık ... "ı Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Yani, oğullara verdiklerimiz sebebiyle babaların sevabını eksiltmedik" açıklamasını yaptı.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11370. Bunu Bezzar rivayet etmiş olup ravilerinden Kays b. er-Rabi'de zayıflık bulunmakla beraber Şu'be ve Sevri tarafından güvenilir kabul edilmiştir. ı Tur Sur. 21.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,369
"Kişi cennete girince anne babasını, eşini ve çocuğunu sorar. «Onlar senin derecene ve ameline yetişemediler» denir. O da:« Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için çalıştım» der. Bunun üzerine onların da kendisine katılması emredilir." Sonra İbn Abbas şu ayeti okudu: "iman edenler ve soylarından iman edip kendilerine tabi olanlar var ya, işte biz onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11369. Bunu Taberini. el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-kebir'de rivayet etmiş olup ravilerinden Muhammed b. Abdirrahman b. Gazvan zayıftır. Tûr Sur. 21.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

#18,368
"Gökteki Beyt-i Ma'mür'a Surah denir ve Beyt-i Haram'ın tam üstündedir. ôyle ki düşecek olsa, tam üstüne düşer. Her gün içine orasını hiç görmemiş yetmiş bin melek girer. Gökte o yerin, Mekke'nin kutsallığı gibi kutsallığı vardır." Yine buyurmuştur ki: "Beyt-i Ma'mür'a her gün yetmiş bin melek girer ve oraya aynı melekler bir daha girmezler."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11368. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden İshak b. Bişr Ebü Huzeyfe metruktur.

İbn Abbas r.a. dedi ki: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,990 إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَإِدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
Tur suresi 49. ayetinde geçen: “İdbar-un nucüm” sabah namazının farzından önceki iki rekattır. Kaf suresi 40. ayette geçen “İdbar-us sucud” ise akşam namazının farzından sonraki iki rekattır.

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 53 Hn: 3275 ve diğerleri. ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Merfu olarak sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Bu rivâyette Muhammed b. Fudayl’in, Rîşdin b. Küreyb rivâyetidir. Muhammed b. İsmail’e sordum. İbn Küreyb’in oğullarından Muhammed ve Rişdîn’den hangisi daha sağlamdır diye O da şöyle dedi: Birbirlerine ne kadar da yakındırlar. Ancak, Muhammed, benim yanımda daha üstündür. Tirmizî: Abdullah b. Abdurrahman’a da aynı şeyi sordum o da şöyle dedi: Birbirlerine ne de çok yakındırlar. Ancak Rîşd’in b. Küreyb bence daha üstündür. Tirmizî: Bana göre de Ebû Muhammed’in sözü doğrudur. Rişdînkardeşi Muhammed’den daha çok tercih edilir. Rişdîn, İbn Abbâs’a ulaşmış ve onu görmüştür.