Toplam 22,984 Hadis
Konular

Bizden Değildir Kategorisi

Abdullah b. Abbas r.a. dedi ki: Peygamber efendimiz s.a.v şöyle buyurdu:

#1,919 لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ لِسُنَّةِ غَيْرِنَا
"Bizden başkalarının adetlerine göre davranan bizden değildir."

Taberani, Mucemül Kebir Hn: 11182; Deylemi, Firdevsül-Ahbar, Hn: 5309; Ali el-Muttaki, Kenzul-Ummal, Hn: 1097; Suyuti el-Camius-Sağir, H nu 7686; Münavi, Künüzul-Hakaik, H nu 6650.

Ubade b. Samit r.a dedi ki: Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,918 لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ
"Büyüklere saygı duymayan küçüklere şefkatle davranmayan ve alimin hakkını gözetmeyen ümmetimden değildir".

Ahmed, Müsned Hn: 22143; Taberani, Mekarimi Ahlak Hn: 147; Müsnedi, Şaşi Hn: 1211. İmam Ahmedin rivayeti hasendir.