Toplam 25,104 Hadis
Konular

Kadının Kocası Üzerindeki Hakları Kategorisi

Muaviye bin Haydeh (radiyallahu anh) dedi ki: "Ey Allah'in Resülü! dedim, bizden her biri üzerinde, zevcesinin(hanımının) hakkı nedir?'' diye sorunca buyurdular ki:

#1,745 أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ
"Kendin yiyince ona da yedirmen, giydigin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbih etmemen, evin içi hariç onu terketmemen."

Ebu Davud, Nikah 42, hadis no: 2142; İmam Ahmed, Müsned hadis no: 19520; Taberani, Mucemül Kebir hadis no: 19406; Hakim, Müstedrek hadis no: 2689; Beyhaki, Süneni Kebir hadis no: 13694.