Toplam 23,606 Hadis
Konular

Kuranı Hatmetme Süresi Kategorisi

Sa'd b. el-Münzir el-Ensari'nin bildirdiğine göre

#20,314
o: "Ya
Resullallah! Ben Kur'an'ı üç günde okuyabilir miyim?" diye sormuş,
Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) de: "Evet, okuyabilirsin" buyurmuş.
Dediğine göre ondan sonra ölene kadar Kur'an'ı bu şekilde okurmuş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11711. Hadisi Ahmed b. Hanbel rivayet etmiş olup ravilerinden İbn Lehia'da zayıf olmakla beraber hadisi hasen derecesindedir.2 2 Hadisi İbn Hanbel'in Müsned'inde bulamadım. Hadis için bak. Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (5481)

Abdullah b. Amr r.a.’dan:

#1,617 لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ
"Nebi (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu bize aktarılmıştır: “Üç günden az bir zaman içerisinde Kuran'ı baştan sona okuyan Kuran’dan ne okuduğunu anlamamış demektir.” (yani üzerinde düşünmeden ayetlerin manasını tefekkür etmeden)

Tirmizi, Kıraat: 13 Hn: 2949; Darimi, Fedail-ül Kuran: 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Muhammed b. Beşşâr, Muhammed b. Cafer vasıtasıyla Şu’be’den aynı senedle bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır.

Abdullah b. Amr r.a.’dan: Peygamber (s.a.v.) ona şöyle buyurdu:

#1,615 اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ
“Kuran'ı kırk günde baştan sona oku.”

Tirmizi, Kıraat: 13 Hn: 2947; Buhari, Savm: 27; Müslim, Sıyam: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bazıları bu hadisi Ma’mer’den, Simak b. Fudeyl’den, Vehb b. Münebbih’den rivâyet ederek Peygamber (s.a.v.)’in Abdullah b. Amr’a Kuran'ı kırk günde baştan sona okumasını emrettiğini bize aktarmaktadırlar.

Abdullah b. Amr r.a. dedi ki:

#1,614 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: " اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " اخْتِمْهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: " اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَمَا رَخَّصَ لِي
Ey Allah’ın Rasulü dedim. Kuran'ı kaç günde baştan sona okuyayım? “Bir ayda” buyurdu. Bundan daha kısa zamanda okumaya gücüm yeter dedim o halde “Yirmi günde” oku buyurdu. Bundan daha kısa zamanda okumaya güç yetirebilirim dedim: “O halde on beş günde oku” buyurdu. Ben yine daha kısa zamanda okumaya gücüm yeter dedim. Öyleyse “On günde oku” buyurdu. Ben daha kısa sürede okuyabilirim deyince daha fazlası için ruhsat vermedi.” Abdullah b. Amr vasıtasıyla Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu da rivayet edilmiştir: لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ “Üç günden az bir zamanda Kuran'ı başından sonuna kadar okuyan kimse Kuran’dan ne okuduğunu anlamamıştır.” Abdullah b. Amr’dan peygamberin ona şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ “Kuran'ı baştan sona kırk günde oku.” (Detaylı bilgi kaynak bölümünde)

Tirmizi, Kıraat: 13 Hn: 2946; Buhari, Savm: 27; Müslim, Sıyam: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir. Ebû Bürde’nin Abdullah b. Amr’dan rivâyeti olarak garibtir. Bu hadis başka şekilde de Abdullah b. Ömer’den rivâyet edilmiştir. İshâk b. İbrahim diyor ki: Bu hadise göre bir kimsenin kırk gün içerisinde Kur’ân-ı baştan sona okumamış olmasını hoş karşılamıyoruz. Bazı ilim adamları peygamberden aktarılan hadise dayanarak Kur’ân-ı üç günden az bir zamanda okunmamalıdır demekte kimi ilim adamları ise buna ruhsat vermektedir. Osman b. Afvân’dan vitr olarak kıldığı bir rekatte Kur’ân’ın tamamını okuduğu rivâyet edilmektedir. Saîd b. Cübeyr’den de Ka’be’de bir rekatta Kur’ân-ı baştan sona okuduğu rivâyet edilmektedir. Kuran okuyuşunu yavaş yavaş tertil üzere yapmak ilim adamlarınca daha makbuldür.