Toplam 22,921 Hadis
Konular

Haşır Suresi ve Okumanın Fazileti Kategorisi

Esved b. Hilal anlatıyor:

#18,566
Bir adam Abdullah b. Mes'ud'a geldi ve: "Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa onlar ererler" Ayetini göstererek: "Benim bir şey vermeye kudretim yoktur. Bu ayetin beni vurmasından (yani onun kapsamına girememekten) endişe ettim" dedi. İbn Mes'ud da ona şu karşılığı verdi: "Ayet cimrilikten bahsetmiştir. Cimrilik ne kötü şeydir! Fakat Yüce Allah'ın Kur'an'da zikrettiği senin dediğinden başka bir şeydir. Maksat, başkasının malına -ya da kardeşinin malına- göz dikip onu yemendir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11410. Haşr Sur. 9. Bunu Taberani, zayıf biri olan hocası Abdullah b. Muhammed b. Said b. Ebi Meryem'den nakletmiştir.3 3 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (9060)

Cabir anlatıyor:

#18,565
Önce hurma ağaçlarının kesilmesine ruhsat verildi. Daha sonra bu konuda Müslümanlara sert uyarılar geldi. Bunun üzerine Müslümanlar Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve sellem) giderek: "Ya Resulallah! Kestiğimiz ya da olduğu gibi bıraktığımız hurma ağaçları sebebiyle bize günah var mıdır?" diye sordular. Derken Allah şu ayeti indirdi: "Hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn:11409. Haşr Sur. 5. * Bunu Ebu Ya'la zayıf biri olan hocası Süfyan b. Veki'den nakletmiştir.1 1 Ebu Ya'la (2189). Ravilerinden Süleyman b. Musa hadis konusunda biraz gevşektir. Ebu'z-Zübeyr de müdellis olup burada hadisi an-an sıygasıyla nakletmiştir.

Ebu Hüreyre r.a.’dan:

#2,019 أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُ صِبْيَانِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: نَوِّمِي الصِّبْيَةَ، وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَقَرِّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ:ف وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
"Bir misafir, Ensar’dan bir adamın yanında geceyi geçirdi o kimsenin yanında da sadece kendisinin ve çoluk çocuğunun yiyeceği vardı. Karısına dedi ki: Çocukları uyut, kandili de söndür yemeği de misafirin önüne yaklaştır. Bunun üzerine Haşr suresi 9. ayeti nazil oldu: “Ve onlardan önce Medine’yi yurt ve iman evi edinmiş olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilen ganimetlerden dolayı, gönüllerinde bir haset hissi taşımazlar, aksine kendileri ihtiyaç ve zaruret içinde bulunsalar bile, diğerlerini kendilerine tercih ederler. Kim aç gözlülükten sakınırsa, onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 60 Hn: 3304; Buhari, Menakıb: 27; Müslim, Eşribe: 17 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

İbn Abbas r.a.’dan:

#2,018 فِي قَوْلِ اللَّهِ :ف مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَاق، قَالَ: اللِّينَةُ: النَّخْلَةُف وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَق، قَالَ: اسْتَنْزَلُوهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ، قَالَ: وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ، فَحَكَّ فِي صُدُورِهِمْ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: قَدْ قَطَعْنَا بَعْضًا وَتَرَكْنَا بَعْضًا، فَلَنَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَنَا فِيمَا قَطَعْنَا مِنْ أَجْرٍ، وَهَلْ عَلَيْنَا فِيمَا تَرَكْنَا مِنْ وِزْرٍ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:ف مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَاق الْآيَةَ
Haşr suresi 5. ayetindeki: “Line” kelimesi hurma anlamındadır, demiştir. “Allah’ın yoldan çıkanları cezalandırması içindir.” Sözünü ise şöyle tefsir etti: Onlardan kalelerinden inmelerini istediler. Kendilerine de hurmalarını kesmeleri emredildi ve yüreklerine bir kuşku düştü. Müslümanlar dediler ki: Bir kısmını kestik bir kısmını bıraktık. Rasulullah (s.a.v.)’e mutlaka soracağız. Kestiklerimizden dolayı sevap bıraktıklarımızdan dolayı günahımız var mı? Bunun üzerine Allah, Haşr süresi 5. ayetini indirdi: “Onların hurma ağaçlarından her ne kestiyseniz veya kökleri üzerinde her ne bıraktıysanız, hepsi Allah’ın izniyle olmuştur ve bu izin, Allah’ın yoldan çıkanları cezalandırması içindir.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 60 Hn: 3303 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen garibtir. Bazıları bu hadisi Hafs b. Gıyas’tan, Habîb b. ebî Amre’den, Saîd b. Cübeyr’den mürsel olarak rivâyet etmişlerdir, ve senedinde İbn Abbâs’ı zikretmediler. Aynı şekilde bu hadisi Abdullah b. Abdurrahman, Mervan b. Muaviye’den, Hafs b. Gıyas’tan, Habîbb. ebî Amre’den, Saîd b. Cübeyr’den mürsel olarak rivâyet etmişlerdir.

İbn Ömer r.a. dedi ki:

#2,017 حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَّعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:ف مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ
Rasulullah (s.a.v.), Nadroğullarının hurmalıklarını yaktırmış ve kestirmiş idi bunlar Büveyre hurmalıkları idi. Bunun üzerine Allah: Haşr suresi 5. ayetini indirdi: “Onların hurma ağaçlarından her ne kestiyseniz veya kökleri üzerinde her ne bıraktıysanız, hepsi Allah’ın izniyle olmuştur ve bu izin, Allah’ın yoldan çıkanları cezalandırması içindir.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 60 Hn: 3302; Buhari, Tefsir-ül Kuran: 27; Müslim, Cihad: 17 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

Makil b. Yesar r.a.dan rivayete göre, Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,590 مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
“Kim sabah olduğunda üç kere Euzü billahissemiil alimi minşeytanirracim (Allah’ın rahmetinden kovulan taşlanmış şeytanın şerrinden her şeyi bilen Allah’a sığınırım) diyerek; Haşr suresinin sonundan üç ayet okursa, Allah o kimseye yetmiş bin melek vekil eder de o melekler akşama kadar o kimseyi dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşam olunca okuyan kimse de sabaha kadar aynı durumdadır.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 22 Hn: 2922; Darimi, Fedail-ül Kuran: 27 ve diğerleri.ž Bu hadis garib olup sadece bu şekliyle bilmekteyiz.