Toplam 18,362 Hadis
Konular

Kuran Öğrenmenin ve Öğretmenin Fazileti Kategorisi

Ali b. ebi Talib r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,577 خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
“Sizin en hayırlınız, Kuran-ı öğrenen ve öğretendir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 15 Hn: 2909; Darimi, Fedail-ül Kuran: 27 ve diğerleri.ž Bu hadisin Ali vasıtasıyla rivâyet edildiğini sadece Abdurrahman b. İshâk’ın rivâyetiyle bilmekteyiz.

Osman b. Afvan r.a. dedi ki: Rasülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,576 خَيْرُكُمْ أَوْ أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
“Sizin en hayırlınız Kuran-ı öğrenen ve öğretendir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 15 Hn: 2907 ve 2908; Buhari, Fedail-ül Kur’ân: 27; İbn Mace, Mukaddime: 17 ve diğerleri. Ebu Abdurrahman dedi ki: Beni şu oturduğum yerde oturtan sebeb işte budur. Ebu Abdurrahman, Osman’ın halifeliği döneminde Kuran öğretmeye devam etmiş Haccac b. Yusuf’un zamanına kadar bu işe devam etmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. 2908 nolu rivayet aynı hadistir, ancak 2908 nolu hadisin senedi ile ilgili Tirmizi şu bilgileri aktarır: Abdurrahman b. Mehdî ve pek çok kimseler bu hadisi Sûfyân es Sevrî’den, Alkame b. Mersed’den, Ebû Abdurrahman’dan ve Osman’dan rivâyet etmişlerdir. Sûfyân hadisin senedinde Sa’d b. Ubeyde’den dememiştir. Yahya b. Saîd el Kattan bu hadisi, Sûfyân’dan, Şu’be’den, Alkame b. Mersed’den Sa’d b. Ubeyde’den, Ebû Abdurrahman’dan ve Osman’dan bu şekilde rivâyet etmişlerdir. Aynı şekilde, Muhammed b. Beşşâr: Yahya b. Saîd, Sûfyân’dan, Şu’be’den pek çok kere bu hadisi rivâyet etmişlerdir. Alkame b. Mersed, Sa’d b. Ubeyde’den, Ebû Abdurrahman’dan, Osman’dan bu hadisi bize aktarmışlardır. Muhammed b. Beşşâr diyor ki: Sûfyân’ın arkadaşları bu hadisi Sûfyân’dan rivâyet ederken senedinde Sûfyân’dan ve Sa’d b. Ubeyde’den dememiştir. Muhammed b. Beşşâr bu rivâyet daha sağlamdır dedi. Tirmizî: Şu’be bu hadisin senedinde Sa’d b. Ubeyde’yi ilave etmiş olup Sûfyân’ın rivâyet ettiği hadis daha sağlamdır. Ali b. Abdullah, Yahya b. Saîd’in şöyle dediğini anlatmıştır: Bence hiç kimse Şu’be’ye eşit olamaz. Ama Sûfyân ona muhalefet ederse Sûfyân’ın rivâyetini alırım. Tirmizî: Ebû Ammâr’dan işittim. Şu’be’nin şöyle dediğini Vekî’den bize aktardı. Sûfyân’ın hafızası benden daha kuvvetlidir. Sûfyân bana bir kimseden ne rivâyet etmişse onu kendisine sorduğum vakit aynen rivâyet ettiği gibi bulmuşumdur. Bu konuda Ali ve Sad’den de hadis rivâyet edilmiştir.