Toplam 23,164 Hadis
Konular

Zilzal Suresi Fazileti ve Tefsiri Kategorisi

Enes anlatıyor:

#18,967
Ebu Bekir es-Sıddik Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ile birlikte yemek yiyordu. O sırada "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kim zerre miktarı şer işlemişse, onu görür''2 ayeti indi. Ebu Bekir elini kaldırarak: "Ya Resulallah! Ben zerre miktarı bile olsa işlediğim kötülüğü(n cezasını) görecek miyim?" diye sordu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ise şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir! Zaten senin dünyada çekmiş olduğun sıkıntılar, zerre miktarınca işlemiş olduğun şerler sebebiyledir. Zerre miktarınca işlemiş olduğun hayırlar ise senin için saklanmaktadır ve sen onları kıyamet günü eksiksiz olarak elde edeceksin."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11514. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat'ta hocası Musa b. Sehl'den nakletmiştir. Anlaşılan o ki bu şahıs, el-Veşşa'dır ve zayıftır. 2 Zilzal Sur. 7-8.

Ferazdak'ın amcası Sa'sa'a b. Muaviye'nin bildirdiğine göre

#18,966
bir gün kendisi Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) yanına gitmiş ve Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ona, "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu görür. Kim zerre miktarı şer işlemişse, onu görür''2 ayetini okumuş. O da: "Bu bana yeter. Gerisini dinlemesem de olur" demiş.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11513. Bunu Ahmed b. Hanbel ve Taberani mürsel ve muttasıl olarak nakletmiş olup hepsinin ravileri de Sahih'in ravileridir.1 1 Ahmed b. Hanbel (5/59). (Ferazdak'ın annesinden); Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (7411 (Ahnef b. Kays'ın annesinden). ; 2 Zilzal Sur. 7-8.

Abdullah b. Ömer der ki:

#18,963
"Yer, kendine ait sarsıntıyla sallandığı zaman"1 ayeti (yani Zilzal suresi) indiği sırada Ebu Bekir es-Sıddik, oturuyordu, ağladı. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): "Niçin ağlıyorsun ey Ebu Bekir?" diye sorduğunda "Beni bu sure ağlattı" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Eğer sizler hata etmez, günah işlemez olsaydınız, muhakkak Yüce Allah sizden sonra hata eden, günah işleyen bir millet yaratır ve sonra onları bağışlardı" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11512. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Huyey b. Abdillah el-Meafiri'yi İbn Main ve başkaları güvenilir kabul ederlerken Ahmed b. Hanbel ve başkaları zayıf görmüşlerdir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir. 1 Zilzal Sur. 1.

Ebû Hüreyre r.a. dedi ki:

#2,070 قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ هَذِهِ الْآيَةَ: "ف يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا قَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا "، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، تَقُولُ: عَمِلَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا
Rasulullah (s.a.v.), Zilzal suresi 4. ayeti hakkında şöyle dedi: Onun haberleri nedir? biliyor musunuz? Ashab: “Allah ve Rasulü daha iyi bilir” dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdular: “Yeryüzünün haberleri kendi hakkında şahidlik etmesidir. Filan gün filan kişi filan işi yaptı diyecektir. İşte yer yüzünün haberleri budur.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 88 Hn: 3353; Ahmed, Müsned Hn: 8512 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir

Enes b. Malik r.a.’dan:

#1,564 أَنّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: " هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ " إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ "؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ " قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ "؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ " إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ "؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبُعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ
Rasülullah (s.a.v.), ashabından bir adama: “Ey falan kimse evlendin mi? diye sordu. Adam: Hayır Ey Allah’ın elçisi evlenmedim evlenme imkanına da sahip değilim dedi. Bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.) senin ezberinde İhlas suresi yok mu? Buyurdu. Adam: Evet var dedi. Rasulullah (s.a.v.), o Kuran’ın üçte biridir buyurdu. Sonra Rasulullah (s.a.v.) ezberinde Nasr suresi yok mu? Buyurdu. Adam: Var dedi. Rasulullah (s.a.v.): O da Kuran’ın dörtte biridir buyurdu. Sonra Rasülullah (s.a.v.), ezberinde Kafirun suresi var mı? buyurdu. Adam da: Evet deyince Rasülullah (s.a.v.), Kuran’ın dörtte biridir, buyurdu. Sonra Rasülullah (s.a.v.), ezberinde Zilzal suresi yok mu buyurdu. Adam: Evet vardır deyince Rasülullah (s.a.v.), o da Kuran’ın dörtte biridir, buyurdu ve (Sen zengin sayılırsın bunları öğretmeyi mehir olarak kullanıp) evlen evlen buyurdu.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 10 Hn: 2895; Ahmed, Müsned Hn: 12031 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasendir.

İbn Abbas r.a.’dan rivayete göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,563 إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، " وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يأَيُّهَا الْكَافِرُونَ " تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ
“Zilzal suresi, Kuran’ın yarısına denktir. İhlas suresi, Kuran’ın üçte birine denktir. Kafirun suresi ise Kuran’ın dörtte birine denktir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 10 Hn: 2894 ve diğerleri.ž Bu hadis garibtir. Bu hadisi sadece Yemân İbn’ül Muğîre’nin rivâyetiyle bilmekteyiz.

Enes b. Malik r.a.'dan rivayete göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,562 مَنْ قَرَأَ " إِذَا زُلْزِلَتْ " عُدِلَتْ لَهُ بِنِصْفِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ " قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ " عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ
Her kim Zilzal suresini okursa onun için bu sure Kuran’ın yarısına denk tutulur ve her kim de Kafirun suresini okursa bu sure de onun için Kuran’ın dörtte birine denk tutulur. Kimde İhlas suresini okursa bu sure de Kuran’ın üçte birine denk tutulur.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 10 Hn: 2893, Ahmed, Müsned Hn: 1203 ve diğerleri. ž Tirmizî: Bu hadis garibtir. Bu hadis sadece Şeyh Hasan b. Selm’in rivâyetiyle bilmekteyiz. Bu konuda İbn Abbas’tan da hadis rivâyet edilmiştir.