Toplam 23,220 Hadis
Konular

Mülk Süresi ve Okumanın Fazileti Kategorisi

Diğer bir rivayette ibare şöyledir:

#18,586
Bir adam ölür. Azap melekleri yanına gelip başucuna otururlar. Başı: "Ona dokunamazsınız, çünkü o Mülk süresini okurdu" der .....

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11433. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden Asım b. Behdele, zayıf yönü bulunsa da güvenilirdir. Diğer ravileri ise Sahih'in ravileridir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8652, 8653)

Abdullah bin Mes'ud der ki:

#18,585
Kişiye kabrinde melek gelir. Ayakları tarafından ona yaklaştığında ayakları: "Bizim tarafımızdan ona yaklaşamazsın. Çünkü bu kişi bize Mülk suresini okurdu" der. Sonra karın bölgesinden gelir. Karnı da: "Ona benim tarafımdan dokunamazsın. Çünkü o bana Mülk suresini okurdu" der. Sonra başı tarafından gelir. Başı da: "Benim tarafımdan ona dokunamazsınız. Çünkü o bana Mülk suresini okurdu" der. · Abdullah der ki: "Bu sure, Mania (engel)dir. Kabir azabına mani olur. Bu Mülk suresi, Tevrat'ta da yer almıştır. Onu kim bir gecede okursa, çok (Kur'an) okumuş ve yerinde bir amel işlemiş olur."1

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11432. 1 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (8651)

İbn Mes'ud der ki:

#18,584
Biz bu süreye Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında el-Mania (engel) ismini verirdik. Bu, Allah'ın Kitab'ında yer alan bir suredir ki onu kim bir gecede okursa, gerçekten çok (Kur'an) okumuş ve yerinde bir amel işlemiş olur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11431. Bunu Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, güvenilir kimselerdir.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (10254)

Enes'in bildirdiğine göre Resululullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#18,583
"Kur'an'ın otuz ayetli bir suresi vardır ki sahibini cennete sokuncaya kadar onu savunur. Bu, Tebareke suresidir" buyurmuştur.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11430. Bunu Taberani, el-Mu'cemu's-sağir ve el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiş olup ravileri, Sahih'in ravileridir.1 1 Taberani, el-Mu'cemu's-sağir (490). Taberani'nin hocası Süleyman b. Davud et-Tabib'in biyografisi yazılmamıştır.

İbn Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem):

#18,582
"Keşke bu sure (yani Tebareke suresi) ümmetimin her ferdinin kalbinde (ezberinde) olsa" diye temenni etmiştir.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 12 Hn: 11429. Bunu Taberani, rivayet etmiş olup ravilerinden İbrahim b. el-Hakem b. Eban zayıftır.2 2 Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir (11616)

Cabir (r.a.)’den rivâyete göre:

#1,561 كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ " الم تَنْزِيلُ " وَ " تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ
“Peygamber (s.a.v.), Elif lam mim Tenzil suresiyle (Secde suresi) Tebarekellezi bi yedihil mülk (Mülk suresi) süresini okumadan uyumazdı.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 9 Hn: 2892; Ahmed, Müsned Hn: 14132 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadisi pek çok kimse Leys b. ebî Selîm’den aynen buradaki gibi rivâyet etmişlerdir. Muğîre b. Müslim’de Ebû’z Zübeyr’den, Cabir’den benzeri şekilde rivâyet etmektedirler. Züheyr rivâyet etti ve şöyle dedi: Ebû’z Zübeyr’e sordum Câbir’den bu hadisi anlatırken işittin mi diye? O da bu hadisi aktarıverdi. Ebû’z Zübeyr diyor ki: Bana bu hadisi Safvân veya Safvân’ın oğlu bildirdi. Sanki Züheyr bu hadisin Ebû’z Zübeyr’den ve Câbir’den olduğunu bilmemekte ve yadırgamaktadır. Hennâd Ebû’l Ahvas vasıtasıyla, Leys’den Ebû’z Zübeyr’den, Câbir’den bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır. Tirmizî: Hüreym, Fudeyl vasıtasıyla Leys’den, Tavus’tan rivâyet ederek şöyle demiştir: Bu iki sure Kuran’ın tüm surelerinden yetmiş sevap daha üstündür.

Ebu Hüreyre r.a.'dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,560 إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ
“Kuran’da otuz ayetlik bir sure vardır ki o sure bir adama şefaat etti o adamın günahı bağışlandı o sure Tebarekellezi bi yedihil mülk suresidir.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 9 Hn: 2891; Ebu Davud, Salat: 27; İbn Mace, Edeb: 17 ve diğerleri.ž Bu hadis hasen sahihtir.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#1,559 ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ خِبَاءَهُ عَلَى قَبْرٍ، وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ضَرَبْتُ خِبَائِي عَلَى قَبْرٍ، وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " هِيَ الْمَانِعَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
Peygamber (s.a.v.)’in ashabından biri kabir olduğunu bilmediği bir kabrin üzerine çadırını kurmuştu. Birde ne görsün orası mülk süresini sonuna kadar okuyan bir kimsenin kabri değil mi? Bunun üzerine o çadır kuran adam Peygamber (s.a.v.)’e gelerek; Ey Allah’ın Rasülü! dedi, kabir olduğunu bilmediğim bir yere çadırımı kurmuştum, ansızın oradan bir adam belirdi ve Mülk suresini sonuna kadar okudu... Bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.): “Bu sure engelleyici ve kurtarıcıdır okuyan kimseyi kabir azabından kurtarır.”

Tirmizi, Fedailil Kuran: 9 Hn: 2890 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir. Bu konuda Ebu Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir.