Toplam 22,921 Hadis
Konular

Kuran ve Tefsir Kategorisi

Cündüp b. Abdullah r.a.’dan rivâyete göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,620 مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ
“Her kim Kuran ayetleri hakkında kendi görüş ve tahminlerine göre konuşur ve hüküm verirse doğruya varsa bile şüphesiz o kimse yanılgıdadır yanılmıştır.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 1 Hn: 2952; Ebu Davud, İlim: 27 ve diğerleri.ž Tirmizî: Peygamber (s.a.v.)’in ashabından ve bazı ilim adamlarından böylece rivâyet edilmiştir. Yani Kuran’ın bilgisizce veya kişinin kendi görüş ve tahminlerine göre tefsir etmesine karşı şiddet göstermişlerdir. Mûcâhid, Katâde ve diğer ilim adamlarından pek çoğunun Kur’ân-ı tefsir ettikleri hakkındaki rivâyete gelince; onlar tahminle Kuran-ı tefsir etmemişlerdir. Bu insanların Kuran ve Kuran tefsiri hakkında bilgisizce ve kendi arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmadıklarına dair söylediğimiz sözü doğrulayacak şekilde rivâyetler yapılmıştır. Bazı hadisçiler Süheyl b. ebî Hazm hakkında ileri geri söz söylemişlerdir. Hüseyn b. Mehdî el Basrî, Abdurrezzak vasıtasıyla Ma’mer’den, Katâde’den şöyle rivâyet edilmiştir: “Kuran’da hiçbir ayet yoktur ki onun hakkında bir şey işitmemiş olayım.” İbn ebî Ömer, Sûfyân b. Uyeyne vasıtasıyla A’meş’den, Mûcâhid’in şöyle dediğini aktarmıştır. İbn Mesud, kıratını okumuş olsaydım İbn Abbas’a, Kuran’dan sorduğum pek çok meseleyi sormaya ihtiyaç duymazdım.

İbn Abbas r.a.’dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,619 اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
“Benden yalan yere hadis aktarmaktan sakınınız bildiğiniz ve benim söylediklerimi aktarabilirsiniz. Her kim benim adıma bile bile bir söz uydurur, söyler ve naklederse Cehennem’deki yerine hazırlansın. Kim de Kuran’ın tefsiri hakkında kendi görüş ve arzusuna uydurarak hüküm verirse o da Cehennem’deki yerine hazırlansın.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 1 Hn: 2951; Ahmed, Müsned Hn: 1965 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis hasendir.

İbn Abbas r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,618 مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
“Kim bilgisiz veya kasıtlı olarak Kuran ayetleri hakkında konuşur ve hüküm verirse Cehennem’deki yerine hazır olsun.”

Tirmizi, Tefsiril Kuran: 1 Hn: 2950; Ahmed, Müsned Hn: 1965 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.