Toplam 26,814 Hadis
Konular

Beddua Kategorisi

Ebu Hureyre, Resulullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurduğunu bildiriyor:

#25,481
"Ey Ademoğlu! Gözetleniyormuş gibi amel yap, kendini ölülerden say ve mazlumun bedduasından sakın."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 17 Hn 17694 Ahmed rivayet etti. Ravilerden ismi verilmeyen birisi vardır. Ali b. Zeyd dışındaki diğer ravileri Sahih'in ravileridir. O da güvenilir bulunmuştur.

Aişe r.a.'dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,490 مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ
“Her kim kendisine zulmedene beddua ederse mutlaka yardım görür.”

Tirmizi, Deavat 103 Hn: 3552 ve diğerleri.ž Tirmizî: Bu hadis garib olup bu hadisi sadece Ebû Hamza’nın rivâyetiyle bilmekteyiz. Ebû Hamza hakkında bazı ilim adamları ileri geri konuşmuşlardır. Kendisine Meymun el A’ver denilir. Kuteybe, Humeyd b. Abdurrahman er Revâsî vasıtasıyla Ebû’l Ahves’den ve Ebû Hamza’dan aynı senedle bu hadisin bir benzerini rivâyet etmişlerdir.