Toplam 22,921 Hadis
Konular

Dua Ederken Elleri Kaldırmak Kategorisi

Ömer b. Hattab r.a. dedi ki:

#1,325 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
“Rasülullah (s.a.v.), duada ellerini kaldırdığı zaman onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi.” Muhammed b. Müsenna kendi rivayetinde: “Onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi” demektedir.

Tirmizi, Deavat 11 Hn: 3386 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis sahih garibtir. Sadece Hammad b. İsa’’nın rivâyetiyle bilmekteyiz. Bu hadisi tek başına rivâyet etmiştir. Bu kimsenin hadis rivâyeti azdır. Bazı kimseler ondan hadis rivâyet etmişlerdir. Hanzale b. ebî Sûfyân güvenilir bir kimse olduğunu söylemiştir.