Toplam 25,098 Hadis
Konular

Hangi Aylarda Umre Kategorisi

Ebu Davud bildiriyor:

#13,700
Enes bin Malik' in yanına gidip ona şöyle dedim: "Ey Ebu Hamza! Yerin uzak, biz ise seni ziyaret etmek
istiyoruz." Bunun üzerine o, kafasını kaldırıp dedi ki: Resulullah (sav)'i şöyle işittim: "Hastayı kim ziyaret ederse etsin rahmetin içine dalmışhr. Hastanın yanında oturduğunda ise rahmet onu kuşatır." Bunun üzerine dedim ki: "Ey Allah'ın Elçisi! Bu, hastayı ziyaret eden sağlam kişiyedir, peki ya hastaya ne vardır?" Resülullah (sallallahu aleyhi vesel1eı:n): "Onun da günahlan dökülür" buyurdu.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 4 Hn: 3764 *Hadisi, İmam Ahmed rivayet etmiştir. Taberani ise el~Mu'cemu's-sağir ve şu fazlalıkla el-Mu'cemu'l-evsat'ta rivayet etmiştir.

Ümmü Makil r.a.'dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,283 عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
“Ramazan ayında yapılan umre hacca bedeldir.” Yani hac gibi sevab kazandırır.

Tirmizi, Hac 95 Hn: 939; Ebu Davud, Menasik: 79; İbn Mace, Menasik: 45 ve diğerleri. Bu konuda İbn Abbas, Cabir, Ebu Hüreyre, Enes ve Vehb b. Hanbeş’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Vehb b. Hanbeş’e; Herem b. Hanbeş’te denilir. Beyan ve Câbir rivâyetlerini Şa'bi ve Vehb b. Hanbeş’den diyerek yaparlar. Dâvûd el Evdî ise: Şa'bi ve Harem b. Hanbeş’den diyerek rivâyet ederler. Fakat doğru olan: “Vehb b. Hanbeş” şeklindedir. Ümmü Ma'kıl hadisi bu şekliyle hasen garibtir. Ahmed ve İshâk diyorlar ki: Ramazanda yapılan umrenin bir hacca denk sevap kazandırdığı Rasûlullah (s.a.v.)’den sabit olmuştur. İshâk ise şöyle der: Bu hadisin manası şöyle anlaşılmalıdır. Peygamberimizden rivâyet edilen; “Kim ihlas sûresini okursa Kur’ân’ın üçte birini okumuş gibi olur” hadisi gibi anlaşılmalıdır. Yani üç ihlas okumakla Kur’ân’ın tamamı okunmuş olmayacağı gibi Ramazanda umre yapmakla da hac yapılmış sayılmaz.

Bera b. Azib r.a.'dan:

#1,282 أَنّ النَّبِيَّ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ
“Rasülullah (s.a.v.), Zilkade ayında umre yapmıştı.”

Buhari, Umre: 3; Tirmizi, Hac 94 Hn: 938; İbn Mace, Menasik: 46 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. Bu konuda İbn Abbas’tan da hadis rivâyet edilmiştir.

İbn Ömer r.a.'dan:

#1,281 أَنّ النَّبِيَّ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ
“Rasülullah (s.a.v.), dört umre yaptı onlardan biri recep ayında idi.”

Buhari, Umre: 3; İbn Mace, Menasik: 47; Tirmizi, Hac 93 Hn: 937 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu hadis hasen sahih garibtir.

Urve (b. Zübeyr) r.a.'dan rivayet edildiğine göre dedi ki:

#1,280 سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: فِي رَجَبٍ "، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ قَطُّ
İbn Ömer’e; “Rasülullah (s.a.v.) hangi ayda umre yapmıştır” diye soruldu. Recep ayında diye cevap verdi. Bunun üzerine Aişe (r.anha) şöyle dedi: “Rasülullah (s.a.v.) her umre yaptığında İbn Ömer onun yanında bulunmuştur, Rasülullah (s.a.v.); Recep ayında asla umre yapmamıştır.”

Tirmizi, Hac 93 Hn: 936; İbn Mace, Menasik: 47 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu hadis garibtir. Muhammed’den şöyle dediğini işittim: Habib b. ebî Sabit Urve b. Zübeyr’den hadis işitmemiştir.