Toplam 23,597 Hadis
Konular

Çocuğun Hacca Götürülmesi Kategorisi

Saib b. Yezid r.a. dedi ki:

#1,270 حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ
“Babam, Veda haccında Rasülullah (s.a.v.) ile beraber bana hac yaptırdı ve ben o anda yedi yaşındaydım.”

Tirmizi, Hac 83 Hn: 925 ve 926; İbn Mace, Menasik: 11; Ebu Davud, Menasik: 7 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. 926- Cabir b. Abdillah r.a’den Muhammed b. Tarîf’in hadisinin bir benzeri rivâyet edilmiştir. ž Tirmîzî: Muhammed b. Münkedir’den bu hadis mürsel olarak rivâyet edilmiştir. İlim adamları, küçük yaşta hacceden çocuğa büyüyünce haccetmesi gerektiği görüşünde ittifak etmişlerdir. İslamın emri olan hac yerine getirilmiş olmaz. Aynı şekilde köle de köleliği esnasında hacceder sonra da hürriyetine kavuşturulursa ileride haccetme imkanı bulursa haccetmesi gerekir. Köleliği esnasında yaptığı hac farz olacak olan haccın yerine geçmez. Sûfyân es Sevrî, Şâfii, Ahmed ve İshâk‘ta bu görüştedirler.

Cabir b. Abdillah r.a'dan rivayet edildiğine göre dedi ki:

#1,269 رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ
"Bir kadın çocuğunu Rasulullah (s.a.v.)’e uzatarak: “Ey Allah’ın Rasulü! Bu çocuk için de hac olabilir mi? diye sordu. Rasulullah (s.a.v.)’de: “Evet sana da sevap vardır” buyurdular.

Tirmizi, Hac 83 Hn: 924; İbn Mace, Menasik: 11; Ebu Davud, Menasik: 7 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda İbn Abbas’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Câbir hadisi garibtir.