Toplam 25,104 Hadis
Konular

İslam Cemaati İcma Kategorisi

Abdullah b. Ömer r.a dedi ki:Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,927 مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ
Kim cemaaten bir karış ayrılırsa, islam ile olan bağını çözer.

Ahmed b Hanbel, el-Müsned 5/170; Beyhaki, es-Sünenül-Kübra 8/157; Hakim, Müstedrek 1/117; Heysemi, Mecmauz-Zevaid, 5/398, H nu 9116; Münavi, Künüzul-Hakaik, H nu 7650.