Toplam 22,984 Hadis
Konular

Hac'da Tıraş Kategorisi

Ali (r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.):

#8,296 لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً
Üç defa Allahım (Hac'da) Tıraş olanları bağışla, bri defa da Allahım saçlarını kısaltanları bağışla buyurdu.اللَّهُمَّ اغْفِرْ

Müsnedi Zeyd Hn: 284.

Abdullah b. Ömer (r.a.)'den: Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#8,295 اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ
"Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" demişti, yanındakiler: "Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dediler. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) yine: "Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" buyurdu. Yanındakiler: "Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dediler. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" dedi. Yanındakiler: "Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlara da (dua ediver)" dediler. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (bu üçüncü talebte): "Kısaltanlara da!" dedi."

Ahmed, Müsned Hn: 6198-4879-6348; İbn Huzeyme, Sahih Hn: 2746; Ebu Naim, Müsnedi Müstahreç ala Sahhih Müslim Hn: 3004; Müsnedi Bezzar Hn: 5693; Abdurrezzak Sanai, Tefsirul Kuran Hn: 2911.

İbn Abbas (r.a.)'den: Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#8,294 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، فَقَالَ رَجُل: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ "، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ: " وَلِلْمُقَصِّرِينَ
"Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" demişti, bir adam: "Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) yine: "Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" buyurdu. bir adam: "Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlar için de (dua ediver!)" dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Ey Allahım, traş olanlara mağfiret et!" dedi. bir adam: "Ey Allah'ın Resulü! Kısaltanlara da (dua ediver)" dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (bu üçüncü talebte): "Kısaltanlara da!" dedi."

Ahmed, Müsned Hn: 1862; İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 13776; Müsnedi Bezzar Hn: 4908; Ebu Yala, Müsned Hn: 2476; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 11150-12149.

Ali r.a. dedi ki:

#1,260 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا
“Rasülullah (s.a.v.), kadınların saçlarını kestirmelerini yasakladı.”

Tirmizi, Hac Hn: 914 ve 915; Ebu Davud, Menasik: 78 ve diğerleri.ž Tirmizi: Ali hadisinde karmaşıklık vardır. Bu hadis Hammad b. Seleme, Katâde ve Aişe’den de rivâyet edilmiş olup نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا “Rasûlullah (s.a.v.) kadınların saç tıraşı yapmalarını yasakladı” şeklindedir. İlim adamları uygulamalarını bu hadise göre yaparlar ve kadınların tıraş olmasını değil saçlarını kısaltmalarını tercih ederler. 915- Muhammed b. Beşşâr (r.a.), Ebû Dâvûd, Hemmâm, Hılas’tan bu hadisin bir benzerini aktardı ve rivâyette “Ali”yi zikretmedi.

Enes b. Malik r.a. dedi ki:

#1,258 لَمَّا رَمَى النَّبِيُّ الْجَمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ شِقَّهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، فَقَالَ: اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ
“Peygamber (s.a.v.), şeytanı taşlayınca kurbanını kesti sonra tıraş olmak için berbere başının sağ yanını uzattı kesilen saçı Ebu Talha’ya verdi sonra sol yanını uzatıp tıraş oldu ve kesilen saçını Müslümanlar arasında dağıt” buyurdu.

Buhari, Hac: 128; Müslim, Hac: 56; Tirmizi, Hac 73 Hn: 912 ve diğerleri.ž İbn ebî Ömer, Sûfyân ve Hişâm’dan da benzeri bir hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir.