Toplam 23,164 Hadis
Konular

Şeytan Taşlama Kategorisi

Asım b. Adiyy r.a. dedi ki:

#1,299 رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا
“Rasülullah (s.a.v.), çobanların Mina’da gecelemeyi bırakıp bayramın birinci günü şeytanı taşlamalarını sonraki taşlamaları da bir araya getirerek değişik bir günde yapmalarına izin vermiştir.” Malik diyor ki: Abdullah b. ebi Bekir’in şöyle söylediğini sanıyorum: “İlk günde taşlarlar nefr gününde ise diğerlerini taşlarlar.”

Tirmizi, Hac 108 Hn: 955; Ebu Davud, Menasik: 77; Nesai, Menasik: 225 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. İbn Uyeyne’nin Abdullah b. ebî Bekir’den rivâyetinden daha sahihtir.

Asım bin Adi r.a.'den:

#1,298 أَنّ النَّبِيَّ أَرْخَصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا
“Nebi (s.a.v.) çobanların bir gün şeytan taşlamalarını bir gün de hayvanlarının başında kalmalarına izin verdi.”

Tirmizi, Hac 108 Hn: 954; Ebu Davud, Menasik: 77; Nesai, Menasik: 225 ve diğerleri.ž Tirmîzî: İbn Uyeyne de aynı şekilde rivâyet etmiştir. Mâlik b. Enes ise, Abdullah b. ebî Bekir’den, babasından, Ebûl Beddah b. Âsım b. Adiyy’den ve babasından rivâyet ediyor ki Mâlik’in rivâyeti daha sahihtir. İlim adamlarından bir kısmı çobanların bir gün taşlayıp bir gün bırakmalarına izin vermişlerdir. Şâfii bunlardandır.

Cabir r.a'dan rivayet edildiğine göre dedi ki:

#1,271 كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ
“Rasulullah (s.a.v.) ile haccettiğimizde kadınların yerine telbiye getirir ve çocukların yerine de şeytan taşlardık.”

Tirmizi, Hac 84 Hn: 927; İbn Mace, Menasik: 68 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu hadis garibtir, hadisi sadece bu şekliyle bilmekteyiz. İlim adamları kadının yerine başkasının telbiye getiremeyeceği üzerinde ittifak etmişlerdir. Kadın kendisi telbiye getirmelidir, telbiye getirirken yüksek sesle getirmesi mekruhtur.

Kudame b. Abdullah r.a. dedi ki:

#1,249 رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَرْمِي الْجِمَارُ عَلَى نَاقَةٍ لَيْسَ ضَرْبٌ وَلَا طَرْدٌ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ
“Rasülullah (s.a.v.), devesi üzerinde şeytan taşlarken gördüm, şeytan taşlayanlar arasında vurmak yok, kovmak, itip kalkmak yok ve yoldan çekil yoldan çekil sözleri yoktu.”

Tirmizi, Hac 65 Hn: 903; İbn Mace, Menasik: 66 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu konuda Abdullah b. Hanzala’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Kudame b. Abdullah hadisi hasen sahihtir. Bu hadis sadece bu şekliyle bilinmektedir. Eymen b. Nabil hadisçiler yanında güvenilir bir kişidir.

Aişe r.a'dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#1,248 إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ
“Şeytan taşlama işi ve Safa ile Merve arasında yapılan sa’y sadece Allah’ı gündemde tutmak için emredilmiştir.”

Tirmizi, Hac 64 Hn: 902; Ebu Davud, Menasik: 50 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Abdurrahman b. Yezid rahimullah dedi ki:

#1,247 لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: " وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مِنْ هَاهُنَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
“Abdullah b. Mesud, Akabe cemresi denilen yere gelince vadinin orta yerinde durdu, Kabe’ye yönelerek cemreyi sağ kaşı hizasına aldıktan sonra yedi taş attı. Her taş atışında tekbir getirdi ve şöyle dedi: Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki kendisine Bakara suresi indirilen Rasulullah (s.a.v.)’de; taşları buradan atmıştır.”

Tirmizi, Hac 64 Hn: 901; Nesai, Menasik: 226; İbn Mace, Menasik: 64 ve diğerleri.ž Hennâd Vekî’, Mes’ûdî’den bu senedle bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir. Tirmîzî: Bu konuda Fadl b. Abbas, İbn Abbas, İbn Ömer ve Cabir’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: İbn Mesud hadisi hasen sahihtir. İlim adamları bu hadisle amel ederler ve taşların vadinin orta yerinden atılmasını ve her taşla birlikte tekbir getirmesini tercih ederler. Bazı ilim adamları ise vadinin ortasından atmaya gücü yetmezse gücü yettiği yerden taşlamasına izin vermişlerdir.

İbn Ömer r.a'dan:

#1,246 أَنّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا
“Peygamber (s.a.v.), şeytan taşlama yerine yürüyerek gider, yürüyerek gelirdi.”

Tirmizi, Hac 63 Hn: 900; Ebu Davud: Hac: 77 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. İlim adamlarının pek çoğu uygulamalarını bu hadise göre yaparlar. Kimi ilim adamları ise şöyle derler: “Kurban bayramının birinci günü binit üzerinde diğer günlerde ise yürüyerek taşlayabilir. Tirmîzî: Bu şekilde söyleyenler herhalde Rasûlullah (s.a.v.)’in yaptığını yapmayı istemişlerdir çünkü Rasûlullah (s.a.v.) sadece kurbanın birinci günü taşlama işini binitte yapmış. Kurbanın birinci günü ise sadece Akabe cemresine taş atılır.

İbn Abbas r.a'dan:

#1,245 أَنّ النَّبِيَّ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا
“Peygamber (s.a.v.) Kurban bayramının birinci günü şeytan taşlamayı biniti üzerinde yapmıştı.”

Tirmizi, Hac 63 Hn: 899; İbn Mace, Menasik: 66 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu konuda Cabir, Kudame b. Abdullah, Ümmü Süleyman, İbn Amr b. el Ahvas’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: İbn Abbâs hadisi hasen sahihtir. Bazı ilim adamları uygulamalarını bu hadise göre yaparlar. Bazıları ise yaya vaziyette şeytan taşlamayı tercih etmişlerdir. İbn Ömer’den rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.), şeytan taşlamayı yaya olarak yapmıştı.” Bizce bu iki hadisin yorumu şöyledir: Rasûlullah (s.a.v.) duruma göre; bazen yaya olarak, bazen binit üzerinde şeytan taşlamıştır ki ümmeti de durumlarına göre kendisine uysunlar. İlim adamları uygulamalarını her iki hadisle de yapmışlardır.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#1,244 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
“Rasülullah (s.a.v.), bayramın diğer günlerinde şeytanı öğleden sonra taşlardı.”

Tirmizi, Hac 62 Hn: 898 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu hadis hasendir.

Câbir r.a. dedi ki:

#1,243 رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ
“Rasülullah (s.a.v.)’i sapan taşı büyüklüğündeki taşlarla şeytan taşlandığını gördüm.”

Müslim, Hac: 52; Tirmizi, Hac 61 Hn: 897; İbn Mace, Menasik: 63 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda Süleyman b. Amr b. Ahvas’ın annesinden de hadis rivâyet edilmiş olup annesinin ismi; “Ümmü Cündüb el Ezdiyye’dir. Ayrıca İbn Abbâs, Fadl b. Abbâs, Abdurrahman b. Osman et Temîmî ve Abdurrahman b. Muâz’dan da hadis rivâyet edilmişitir. Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. İlim adamları uygulamalarını bu hadisle yaparlar ve taşların büyüklüğünün fiske taşı veya sapan taşı büyüklüğünde olmasını kabul ederler.

Cabir r.a. dedi ki:

#1,240 كَانَ النَّبِيُّ يَرْمِي يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
“Rasülullah (s.a.v.), kurban bayramının ilk günü şeytanı kuşluk vaktinde taşlar, diğer günler ise güneşin batıya kaymasından sonra yani öğleden sonra taşlardı.”

Tirmizi, Hac 59 Hn: 894; Ebu Davud, Hac: 77; Buhari, Hac: 135 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. İlim adamlarının çoğunluğu uygulamalarını bu hadisle yapar ve kurban bayramının birinci gününden sonra şeytan taşlamayı öğleden sonra yaparlar.