Toplam 23,164 Hadis
Konular

Kaseme/Yemin Kategorisi

Yine Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi tarikinden anlatıldığına göre,

#8,652 وعنه أيضاً عن ابيه عن جده قال: ]قَتَلَ رَسُولُ اللّهِ # بِالْقَسَامَةِ رَجًُ مِنْ بَنِي نَضْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلى شَطٍّ لِيّةِ الْبَحْرَةِ، فقَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ[. أخرجه أبو داود.               »الْبَحْرَةُ« البلدة .
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Liyyetü'l-Bahre nam mevkiin kenarında yer alan Bahretu'r-Ruğa'da meskun Beni Nadr İbni Malik kabilesinden bir adamı kasame yoluyla öldür(t)dü ve: "Katil de maktül de kendilerinden!" buyurdu."

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/211. [Ebu Davud, Diyat 8, (4522).]

Yine Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi tarikinden anlatıldığına göre,

#8,651 وعنه أيضاً عن ابيه عن جده قال: ]قَتَلَ رَسُولُ اللّهِ # بِالْقَسَامَةِ رَجًُ مِنْ بَنِي نَضْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرُّغَاءِ عَلى شَطٍّ لِيّةِ الْبَحْرَةِ، فقَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ[. أخرجه أبو داود.               »الْبَحْرَةُ« البلدة .
"Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Liyyetü'l-Bahre nam mevkiin kenarında yer alan Bahretu'r-Ruğa'da meskun Beni Nadr İbni Malik kabilesinden bir adamı kasame yoluyla öldür(t)dü ve: "Katil de maktül de kendilerinden!" buyurdu."

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 14/211. [Ebu Davud, Diyat 8, (4522).]

İbn Abbas r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,600
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kul, Mü’min olduğu halde zina etmez yine Mü’min olduğu halde içki içmez yine Mü’min olduğu halde hırsızlık yapmaz yine Mü’min olduğu halde adam öldürmez.”

Nesai, Kasame: 47 Hn: 4786; Buhârî, Hudûd: 2

Ebu Said el Hudrî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,599
Bir gün namaz kılıyordum. Mervan’ın oğlu önümden geçmek istedi itekledim, çekilmeyince vurdum ağlayarak çekip gitti. Durumu babası Mervan’a gidip haber verince Mervan, Ebu Said’e şöyle dedi: “Kardeşinin oğluna neden vurdun?” Ebu Said’te dedi ki: “Ona vurmadım şeytana vurdum. Rasulullah s.a.v’den işittim şöyle diyordu: “Biriniz namazda iken bir adam önünden geçmek isterse mümkün olduğu kadar onu engellesin ve geçirmesin, çekilmez de mutlaka geçmek isterse ona vursun çünkü o şeytandır.”

Nesai, Kasame: 46 Hn: 4779; Ebû Davud, Salat: 108; İbn Mâce, İkametü’s Salat: 39

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu:

#6,598
“Bir kimse izni olmadan başka birinin evini gözetlerse, o da onun gözünü patlatırsa ne kısas ne de diyet gerekmez.”

Nesai, Kasame: 46 Hn: 4777-4778; Buhârî, Diyat: 14; Müslim, Adab: 9

Enes b. Malik r.a’ten rivâyete göre, 

#6,597
bir bedevi Rasulullah s.a.v’in kapısına geldi, kapının yarığından içeri baktı. Rasulullah s.a.v bunu görünce, adamıngözünü patlatmak için bir demir veya değnek araştırdı bunu fark eden adam kapıdan çekildi. Rasulullah s.a.v ona şöyle buyurdu: “Çekilmeseydin gözünü patlatacaktım.”

Nesai, Kasame: 45 Hn: 4775; Buhârî, Diyat: 22; Dârimi, Diyet: 23

Zührî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,596
Ebu Bekir b. Hazm bana deri parçasına yazılmış bir mektup getirdi, mektupta şunlar yazılıydı. “Rasulullah s.a.v tarafından yazdırılmıştır. Bu Allah ve Rasulünden bir bildirimdir. Maide suresi 1-4 ayetlerini okudu sonra şöyle devam etti. Adam öldürmenin diyeti yüz devedir. Bir göz için elli deve diyet vardır, bir el ve bir ayak için ayrı ayrı ellişer deve vardır, beyin zarına ulaşan yaralamalarda üçte bir diyet, kafa ve karın içerisine işleyen yaralamalarda üçte bir diyet vardır. Kemikleri yerinden oynatan yaralamalarda diyet on beş devedir. Her bir parmak için onar deve vardır. Dişler için beşer deve diyet bedelidir. Kemiğeulaşan yaralamalarda ise beş deve diyet bedeli vardır.”

Nesai, Kasame: 45 Hn: 4773; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

İbn Şihab r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,595
Rasulullah s.a.v’in yazıp Necranlılara Amr b. Hazm vasıtasıyla gönderdiği mektubu okudum. Mektup, Ebu Bekir b. Hazmın yanındaydı. Rasulullah s.a.v şunları yazdı: “Bu Allah’ın ve Resulünün bir bildirisidir: “Ey İman edenler! Akitlerinizi yerine getiriniz diyerek başlayan ve Allah hesabı çabucak görendir diye biten Maide suresi 1- 4 ayetlerini okudu ve devamında da yaralamalarla alakalı hükümleri okuyarak bir kişinin diyetinin yüz deve olduğunu da okudu.”

Nesai, Kasame: 45 Hn: 4772; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Amr b. Hazm’ın r.a babasından ve dedesinden rivâyete göre, 

#6,594
Rasulullah s.a.v’in Yemenlilere yazdığı mektupta farzlar, sünnetler ve diyetler yazılıydı. Mektup, Amr b. Hazm vasıtasıyla gönderilmişti ve Yemenlilere okunmuştu. Mektupta şöyle yazılıydı: “Allah’ın Peygamberi Muhammed’den Şürahbil b. Abdi Külal’e, Nuaym b. Abdi Külal’e ve Haris b. Abdi Külal’e yani Ruayn, meafirve hemdanlılara... Bundan sonra.. Kim bir kimseyi sebepsiz yere öldürür o da delil ile sabit olursa, o kimseye kısas uygulanır ancak öldürülen kimsenin velileri kısastan vazgeçer diyete razı olurlarsa, bir adamın diyeti yüz devedir. Burun tamamen kesilirse tam diyet ödenir. Dil kesmekte tam diyet gerektirir, iki dudağın kesilmesi de tam diyettir. İki yumurtanın tahrip edilmesi de tam diyet gerektirir. Tenasül organı kesilirse tam diyet gerekir, bilek kemiği kırılırsa tam diyettir. İki göz kör edilirse tam diyettir. Bir ayak için yarım diyet gerekir. Beyin zarına varan yaralamalarda üçte bir diyet, kafayı ve karnı delecek yaralamalarda üçte bir diyet vardır. Kemikleri yerlerinden oynatan yaralamalarda on beş deve diyet vardır. Elin ve ayağın her bir parmağında onar deve diyet vardır. Dişin diyeti beş devedir. Kemiğe ulaşan yaralamalarda diyet beş devedir. Kadını öldüren erkek kısas yapılarak öldürülür. Diyeti altın olarak vermek isteyenler bin dinar altını verirler.”

Nesai, Kasame: 45 Hn: 4770-4771-4774; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

 İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,593
“Parmakların diyeti onar devedir”

Nesai, Kasame: 43 Hn: 4766; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Said b. Müseyyib r.a’ten rivâyete göre

#6,592
Rasulullah s.a.v’in kendilerine yazdığını söyledikleri Amr b. Hazm oğullarının elindeki mektupta şunların yazılı olduğunu buldular: “Parmaklardan her biri için onar deve diyet vardır.” 

Nesai, Kasame: 43 Hn: 4763; Dârimi, Diyet: 15; Müsned: 2268

Ebu Musa r.a’dan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,591
Rasulullah s.a.v: “Parmakların hepsi eşittir, her biri için on deve diyet vardır.”

Nesai, Kasame: 43 Hn: 4762-4760-4761; Dârimi, Diyet: 15; Müsned: 2268

Amr b. Şuayb r.a babasından ve dedesinden rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,590
“Dişler eşittir; her bir diş için beş deve diyet vardır.”

Nesai, Kasame: 42 Hn:.4759-4758; Dârimi, Diyet: 15; Müsned: 2268

Amr b. Şuayb r.a babasından ve dedesinden naklederek şöyle diyor:

#6,589
Rasulullah s.a.v: “Şaşı gözü patlatan kimseye diyetin üçte birinin verilmesine, çolak eli kesenin de yine üçte bir diyet vermesine, çürümüş dişlerin kırılmasına veya yerinden düşmesine sebeb olan kimsenin de yine üçte bir diyet vermesine hükmetti.”

Nesai, Kasame: 41 Hn:.4757; Ebû Davud, Diyat: 20

Tarık el Muharibi r.a’den rivâyete göre, bir adam: 

#6,588
“Ey Allah'ın Rasulü! Bu Sa’lebe oğulları falan kimseyi cahiliyye döneminde öldürmüşlerdi, onlardan intikamımızı al” deyince, Rasulullah s.a.v koltuk altlarının beyazı gözükünceye kadar kollarını kaldırdı ve şöyle buyurdu: “Bir anne çocuğu üzerine iki sefer cinayet işlemez.”

Nesai, Kasame: 40 Hn:.4756; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Yerbu oğullarından bir adamdan r.a rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,587
Rasulullah s.a.v’in yanına geldik, O insanlara konuşuyordu. İnsanlar arasından birileri kalktı ve: “Ey Allah'ın Rasulü! Bu falan oğulları filan kimseyi öldürmüşlerdi” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bir kimse bir başkasının cinayetinden sorumlu tutulamaz.”

Nesai, Kasame: 40 Hn:.4755; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Sa’lebe b. Zehdem el Yerbûî r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,586
Rasulullah s.a.v, Ensardan bir guruba hitap ediyordu. Oradakilerden bir kaçı: “Ey Allah'ın Rasulü! Bunlar Sa’lebe b. Yerbu oğulları, cahiliyye döneminde falan kimseyi öldürdüler” deyince, Rasulullah s.a.v sesini yükselterek: “Dikkat edin! Hiçbir kimse başkasının cinayetiyle suçlanıp cezalanmaz” buyurdular. 

Nesai, Kasame: 40 Hn:.4750-4751-4752-4753-4754; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

Ebu Rimse r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,585
Babamla birlikte Rasulullah s.a.v’in yanına gitmiştim, beni kastederek: “Yanındaki kim?” dedi. Babam da: “Oğlumdur, oğlum olduğuna şahitlik ederim” dedi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Ne oğlun senin işlediğin cinayetle cezalanır ne de sen onun işlediği cinayetten sorumlu tutulursun” buyurdu. 

Nesai, Kasame: 40 Hn: 4749; İbn Mâce, Diyet: 26; Ebû Davud, Diyat: 2

Amr b. Şuayb r.a babasından ve dedesinden rivâyetle şöyle demiştir: 

#6,584
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Tıbbi bilgisi olmayan bir kimse doktorluk yapmaya kalkarsa ve bir kimseye zarar verirse, tazmin etmek mecburiyetindedir.” 

Nesai, Kasame: 39 Hn: 4748; İbn Mâce, Tıb: 16; Ebû Davud, Diyat: 25

Câbir r.a'dan rivâyete göre, 

#6,583
Rasulullah s.a.v her karında taşıyan cenin için diyet verilmesini ve Müslüman kölesini azad eden kimse azadlı kölesinin izni olmadan onun velisi olamayacağını yazdı. 

Nesai, Kasame: 39 Hn: 4747; Müsned: 14233

İbn Abbas r.a'tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,582
Aralarında kavga çıkan iki komşu kadından biri hamile olan diğer kadına taşla vurdu Saçları çıkmış olarak hamile kadın çocuğunu düşürdü ve kadının kendisi de öldü. Rasulullah s.a.v akilesine diyet ödemelerini emretti. Kadının amcası: “Ey Allah'ın Rasulü! Ayrıca saçları bitmiş bir çocuğu da düşürmüştü” dedi. Bunun üzerine katilin babası dedi ki: “Bu adam yalan söylüyor,vallahi o çocuk ne ses çıkardı ne yedi ne içti” diyerek sözü uzattı. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Bu sözler cahiliyye dönemi kahinlerinin sözlerine benziyor ölen çocuk için gurre gerekir”buyurdu.İbn Abbas diyor ki: Bu kadınlardan biri Müleyke olup diğeri de Ümmü Gatif idi.

Nesai, Kasame: 39 Hn: 4746; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

İbrahim r.a'den rivâyete göre, 

#6,581
bir kadın bir taşla hamile olan kumasına vurarak öldürmüştü. Rasulullah s.a.v karnındaki cenine gurre verilmesini emretti. Diyetinin de asabesine ödettirilmesini emretti. Onlar da yemeyen, içmeyen, ses çıkarmayan bir çocuk için gurre mi vereceğiz diyerek lafı uzattı. Peygamber s.a.v: “Bu sözler bedevilerin vezinli, kafiyeli sözlerine benziyor; ne dedimse hüküm dediğim gibidir” buyurdular. 

Nesai, Kasame: 39 Hn: 4745; Ebû Davud, Diyat: 21; İbn Mâce, Diyet: 11

Muğire b. Şube r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,580
Bir kadın hamile olan kumasını çadırın kazığı ile vurup öldürüyor. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v öldüren kadının asabesinin diyet ödemesini ve karnındaki ölen cenine de bir köle ve cariye verilmesini emretmişti. Katil kadının asabesi durumunda olan bir adam: “Yemeyen, içmeyen, ses çıkarmayan” -veya buna benzer sözler- söyleyerek lafıuzattı. Rasulullah s.a.v’de bunun üzerine şöyle buyurdu: “Bu sözler bedevilerin kafiyeli sözlerine benziyor ve cenine diyet verilmesini emretti.” 

Nesai, Kasame: 39 Hn:4740-4739-4741-4742-4743-4744; Ebû Davud, Diyat: 21; İbn Mâce, Diyet: 11

Said b. Müseyyeb r.a’ten rivâyete göre, 

#6,579
Rasulullah s.a.v anasının karnında ölen cenin için bir köle ve cariye verilmesini emretti. Cezayı vermeyi gereken kimse nasıl olur da yemeyen, içmeyen, konuşmayan, ağlamayan -veya benzeri sözler söyleyerek- lafı uzattı. Rasulullah s.a.v: “Bu sözler kahin sözlerindendir” buyurdu. 

Nesai, Kasame: 38 Hn: 4738; Ebû Davud, Diyat: 21; İbn Mâce, Diyet: 11

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,578
Hüzeyl kabilesinden iki kadın kavga etmişlerdi, biri diğerine taşla vurarak veya benzeri bir söz söyledi kadını ve karnındaki çocuğu öldürmüştü. Davalarını görmek üzere Rasulullah s.a.v’e geldiklerinde Rasulullah s.a.v ölen çocuğa diyet olarak bir köle veya cariye verilmesini, anasının diyetini de öldüren kadının akrabasının ödemesini katil kadına da mirasçılarının ve çocuğunun varis olmasını hükmetti. Hamel b. Malik b. Nabiğa el Hüzeli dedi ki: Ey Allah'ın Rasulü bir şey yapmayan, içmeyen, konuşmayan, ağlamayan bir cenine nasıl diyet ödeyeyim diyerek lafı uzattı.Bunun üzerine Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Bu sözler kahin kardeşlerinin söylediği sözlerden olup secili ve kafiyeli sözlerdir.”

Nesai, Kasame: 38 Hn: 4736-4737; Ebû Davud, Diyat: 21; İbn Mâce, Sayd: 11

Ebu Hüreyre r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

#6,577
Rasulullah s.a.v Lihyan oğullarından bir kadının ölü düşen çocuğuna diyet olarak bir gurre köle ve cariye  verilmesine hükmetti sonra kendisine gurre verilmesini hükmedilen kadın ölünce, Rasulullah s.a.v onun mirasını kocasının ve oğullarının almasını diyeti de asabesinin vermesini emretti.

Nesai, Kasame: 38 Hn: 4735; Ebû Davud, Diyat: 21; İbn Mâce, Sayd: 11

Hamel b. Malik r.a’ten rivâyete göre,

#6,575
Rasulullah s.a.v ceninde diyet olarak bir gurre verilmesini hükmetti. Tavus diyor ki At, gurre sayılır.

Nesai, Kasame: 38 Hn: 4734; Ebû Davud, Diyat: 21; İbn Mâce, Sayd: 11

Abdullah b. Muğaffel r.a’den rivâyete göre,  

#6,574
“bizzat kendisi taş atan birini görünce ona: Atma! Peygamber s.a.v taş atmayı yasakladı veya taş atmaktan hoşlanmazdı” dedi. 

Nesai, Kasame: 38 Hn: 4733; Ebû Davud, Diyat: 21; İbn Mâce, Sayd: 11

Abdullah b. Amr r.a'den rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,573
“Kafirin diyeti Müslüman’ın diyetinin yarısıdır.” 

Nesai, Kasame: 36 Hn: 4725; İbn Mâce, Diyet: 13; Ebû Davud, Diyat: 23

Amr b. Şuayb r.a babasından ve dedesinden rivâyetle şöyle demiştir: 

#6,572
“Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Zimmilerin Müslümanların idaresinde yaşayan Müslüman olmayan kimselerin diyeti Müslümanların diyetinin yarısıdır. O, zimmiler de: Yahudi ve Hıristiyanlardır.”

Nesai, Kasame: 36 Hn: 4724; İbn Mâce, Diyet: 13; Ebû Davud, Diyat: 23

Amr b. Şuayb r.a, babasından ve dedesinden naklederek şöyle demiştir: 

#6,571
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kadının diyeti aynen erkeğin diyeti gibidir. Bu oran diyetin üçte birine ulaşmasına kadar böyledir.”

Nesai, Kasame: 35 Hn: 4723; Sadece Nesâi rivâyet etmiştir.

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, 

#6,570
Rasulullah s.a.v diyeti on iki bin dirhem olarak verilmesine hükmetti. 

Nesai, Kasame: 34 Hn: 4722; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

İbn Abbas r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,569
Rasulullah s.a.v zamanında bir adam bir adamı öldürmüştü. Rasulullah s.a.v onun diyetini on iki bin dirhem  gümüş olarak taktir etmişti. Bu konuda da Tevbe suresi 74. ayetini hatırlatmıştır: “…Allah ve Peygamberinin kendilerini zenginleştirmiş olmasından başka bir sebepleri de yoktu.” 

Nesai, Kasame: 34 Hn: 4721; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

İbn Mes’ud r.a’tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,568
"Rasulullah s.a.v hata ile olan öldürmelerde diyet olarak verilmesi gereken develerin yirmi tanesinin biryaşında dişi, yirmi tanesinin bir yaşında erkek, yirmi tanesinin iki yaşında dişi, yirmi tanesinin beş yaşında, yirmi tanesinin de beş yaşında deve olmasına hükmetti.” 

Nesai, Kasame: 33 Hn: 4720; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Amr b. Şuayb r.a’ın babasından ve dedesinden rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,567
“Kim hata ile bir adam öldürürse diyeti yüz devedir. Bu develerden otuz tanesi bir yaşında dişi, otuz tanesi de iki yaşında dişi ve otuz tanesi de dört yaşında dişi, kalan on tanesi de iki yaşında erkek olacaktır.” Rasulullah s.a.v şehirlilere yüz deve yerine dört yüz dinar altın veya onun bedeli gümüş taktir ederdi. Deve bedelleri arttıkça Rasulullah s.a.v de altın ve gümüş nispetini artırırdı, duruma göre bu bedeli indirdiği de olurdu. Rasulullah s.a.v zamanında diyet bedeli dört yüz dinardan sekiz yüz dinara kadar ulaşmıştı veya bu bedelde gümüş miktarına ulaşmıştı. Rasulullah s.a.v inek sahiplerine diyet bedeli olarak iki yüz inek taktir etmişti. Koyunda ise iki bin koyun taktir etmişti. Diyet bedelinin ölen kimsenin varisleri arasında hisselerine göre paylaştırılmasını artanını da asabe denilen ölenin baba tarafından akrabalarına yüklenmesini emretti. Yine Rasulullah s.a.v katil kadının diyetini asabasına ödettirmeyi emir buyurdu. Öldürülen kadının diyetinden varislere dağıtıldıktan sonra arta kalanın asabaya verilmesini, öldürülen kadının diyetinin varisler arasında bölüşülmesini, katili de onların öldürmesini emretti.”

Nesai, Kasame: 32 Hn: 4719; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Kasım b. Rabia r.a'dan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,566
“Hata ile öldürmek veya bile bile öldürmeye denk olan öldürmelerde diyet yüz deve olup kırk tanesi gebe olmalıdır.” 

Nesai, Kasame: 32 Hn: 4718; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6 Mürsel.

İbn Ömer r.a’den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,565
Rasulullah s.a.v Mekke fethi günü Kabe’nin merdiveninin üzerinde Allah’a hamdü sena ederek şöyle konuştu: “Vadini yerine getiren, kuluna yardım eden, tek başına düşman ordularını mağlup eden Allah’a hamd olsun. Bile bile öldürmeye benzeyen ve hata ile öldürülen kırbaçla da değnekle de olsa; diyeti kırk tanesi gebe olmak şartıyla yüz devedir.”

Nesai, Kasame: 32 Hn: 4717; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Rasûlullah s.a.v’in ashabından bir kimsenin rivâyetine göre, 

#6,564
Rasulullah s.a.v fetih yılı Mekke’ye geldiğinde şöyle buyurdu: “Dikkat edin hata ile öldürmeye benzeyen öldürmelerde ister kamçı ister değnekle olsun fidyesi kırkı gebe olmak üzere” yüz devedir.

Nesai, Kasame: 32 Hn: 4716-4715-4714; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6 Mürsel.

Ukbe b. Evs r.a’ten rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,563
“Dikkat edin! Hataen öldürülen kimsenin diyeti, kamçı ve değnekle olsun yine yüz deve olup kırk tanesi gebe durumda olacaktır.” 

Nesai, Kasame: 32 Hn: 4713; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Rasûlullah s.a.v’in ashabından birinin rivâyetine göre, 

#6,562
Rasulullah s.a.v, Mekke fethi günü hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin bile bile öldürmeye benzeyen hata ile öldürme kamçı, değnek ve taşla bile olsa diyeti yüz deve olup kırkı altı ile dokuz yaş arasında olacak ve hepsi de doğurgan olacaktır.”

Nesai, Kasame: 32 Hn: 4712; bû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Abdullah r.a’tan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurmuştur: 

#6,561
“Dikkat edin bile bile öldürmeye benzeyen hata ile öldürme kamçı ile veya değnek ile olsun diyeti yüz devedir ve kırk tanesi de gebe olacaktır.”

Nesai, Kasame: 32 Hn: 4711; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Kasım b. Rabia r.a’dan rivâyete göre,

#6,560
Rasulullah s.a.v Mekke fethi günü bir hutbe vermişti. 

Nesai, Kasame: 31 Hn: 4710; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Abdullah b. Amr r.a’dan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,559
“Bile bile öldürmeye benzeyen hata ile öldürmede kamçı olsun değnek olsun o kimsenin diyeti yüz devedir. Bu develerden kırkı da gebe olacaktır.” 

Nesai, Kasame: 31 Hn: 4709; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

İbn Abbas r.a'tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,558
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kim bilinmeyen bir sebeple veya bir şey atmakla taşla, değnekle ve kırbaçla öldürülürse, onun diyeti kasıtsız hata ile öldürme diyetidir. Kim bile bile öldürülürse kısas yapılır. Kim katile kısas yapılmasına engel olursa Allah’ın meleklerin ve tüm insanların laneti onun üzerine olsun ondan ne tevbe kabul edilir ne de fidye. Ebu Davud,

Nesai, Kasame: 30 Hn: 4707-4708; Ebû Davud, Diyat: 17; İbn Mâce, Diyet: 6

Âişe r.anha’dan rivâyete göre, Rasûlullah s.a.v şöyle buyurdu: 

#6,557
“Öldürülen kimsenin velileri kısastan vazgeçip diyeti talep etmeliler. Aralarında biri bir kadın bile olsa affederse kısas düşer diyet almaları gerekir.”

Nesai, Kasame: 29 Hn: 4706; Ebû Davud, Diyat: 16

Ebu Hüreyre r.a'den rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,556
Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu: “Kimin bir yakını öldürülürse iki şeyden hayırlısını talep eder yani ya katile kısas yapılmasını ister veya diyet verilmesini…”

Nesai, Kasame: 28 Hn: 4703-4704-4705; Ebû Davud, Diyat: 4; İbn Mâce, Diyet: 35

Enes b. Malik r.a’ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,555
Rasulullah s.a.v’e her kısas gerektiren davada kendisine gelenlere affetmelerini emrederdi. 

Nesai, Kasame: 27 Hn: 4702-4701; Ebû Davud, Diyat: 3; İbn Mâce, Diyet: 35

Mücahid r.a'ten rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,554
“Öldürme olaylarında adil karşılık olan kısas size farz kılındı, hüre karşı hür…” Bakara 178. İsrailoğullarında diyet yoktu onlara sadece kısas farz kılınmıştı. Allah bu ümmete kolaylık olsun için İsrailoğullarında olmayan diyet hükmünü indirdi.

Nesai, Kasame: 26 Hn: 4700;  Sadece Nesâi rivâyet etmiştir. Tefsiri Mücahid.

 İbn Abbas r.a'tan rivâyete göre, şöyle demiştir: 

#6,553
İsrailoğulları zamanında kısas vardı, diyet vermek yoktu. Bu konuda Allah, Bakara 178. ayetini indirdi: “Ey iman edenler, öldürme olaylarında adil karşılık olan kısas size farz kılındı. Hüre karşı hür, köle kadın için köle kadın öldürülür. Bununla beraber kim öldürülenin kardeşi veya velileri tarafından affedilirse o zaman affedenin dinin öngördüğü diyeti istemesi affedilenin de onu güzelce ödemesi gerekir…” Affetmek bilerek öldürmede diyeti kabul etmek demektir. Allah’ın istediği şekilde ödemeye uymak demektir. Karşı tarafta güzellikle diyeti ödemelidir. Bu Rabbinizden size bir rahmet ve hafifletme demektir. Ve sizden öncekilere farz kılınanlardan daha kolaydır, onlara farz kılınan sadece kısastı o zaman diyet yoktu. 

Nesai, Kasame: 26 Hn: 4699; Buhârî, Tefsir: 19

Âişe r.anha’dan rivâyete göre, 

#6,552
Rasulullah s.a.v, ebu Cehm b. Huzeyfe’ yi zekat toplama göreviyle göndermişti. Ebu Cehm gittiği yerde zekat konusunda münakaşa eden birine vurmuştu. Bunun üzerine o adam arkadaşlarıyla birlikte Rasulullah s.a.v’e geldiler ve kısas isteriz Ey Allah'ın Rasulü! dediler. Rasulullah s.a.v’de “Kısas yerine şunu veya şunu alın” buyurdu. Razı olmadılar tekrar: “Şunu ve bunu da alın” buyurunca kabul ettiler. Rasulullah s.a.v onlara: “Bu meseleyi insanlara duyuracağım” buyurdu. Onlar da: “Olur” dediler. Rasulullah s.a.v şöyle konuştu: “Bu adamlar bana geldiler kısas istediler. Ben de onlara şunları alın dedim razı oldular.” Demesi üzerine onlar: “Hayır kabul etmiyoruz” dediler. Muhacirler o adamların üzerine yürüyeceklerdi. Rasulullah s.a.v muhacirlere: “Ellerini onlardan çekmelerini emretti onlar da ellerini çektiler, onları çağırdı ve razı mısınız?” buyurdu. Onlar da: “Evet” dediler. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v: “Bu durumu insanlara duyuracağım” buyurdu. Onlar da: “Konuş ve bildir” dediler. Rasulullah s.a.v yine insanlara konuşup anlattı ve o kimselere tekrar sordu: “Aldıklarınıza razı mısınız?” Onlar da: “Evet” dediler.

Nesai, Kasame: 24 Hn: 4696; Ebû Davud, Diyat: 13; İbn Mâce, Diyet: 10