Toplam 22,892 Hadis
Konular

Mina Kategorisi

Harise b. Vehb r.a. dedi ki:

#1,219 صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ بِمِنًى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْنِ
“İnsanların güven içinde ve en kalabalık oldukları bir anda Mina’da namazları iki rekat olarak kıldım.”

Buhari, Hac: 84; Tirmizi, Hac 52 Hn: 882; Ebu Davud, Menasik: 76 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda İbn Mesud, İbn Ömer ve ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Harise b. Vehb hadisi hasen sahihtir. İbn Mesud’un şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Peygamber (s.a.v.) zamanında Ebu Bekir döneminde Ömer döneminde ve Osman’ın halifeliğinin başlarında Minâ’da namazları onlarla beraber iki rekat olarak kıldım. Mekkelilerin Minâ’da namazları kısaltmalarında alimler değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Bir kısmı: “Mekkeliler için namazı kısaltmak yoktur ancak yolcu olanlar kısaltabilirler” demekte olup, İbn Cüreyc, Sûfyân es Sevrî, Yahya b. Saîd el Kattan, Şâfii, Ahmed ve İshâk bu görüşte olanlardandır. Diğer bir kısmı ise: “Mekkelilerin de Minâ’da namazlarını kısaltmalarında bir sakınca yoktur” derler. Evzâî, Mâlik, Sûfyân b. Uyeyne, Abdurrahman b. Mehdî’de bu görüşe sahip olanlardandır.

Aişe r.a. dedi ki:

#1,218 قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى، قَالَ: لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ
"Ey Allah’ın Rasülü! Mina’da seni gölgelendirecek bir şey yapalım mı? dedik. Şöyle buyurdular: “Hayır Mina; Önce gelenin devesini çökerteceği yerdir. Yerleşim yeri değildir.”

Tirmizi, Hac 51 Hn: 881; Ebu Davud, Menasik: 86; İbn Mace, Menasik: 52 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

İbn Abbas r.a'dan:

#1,217 صَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ
“Nebi (s.a.v.), Mina’da sabahı ve öğleyi kıldı sonra Arafat’a yürüdü.”

Tirmizi, Hac 50 Hn: 880 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Abdullah b. Zübeyr ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Mıksem’in İbn Abbâs’tan rivâyetine gelince; Ali b. el Medînî, Yahya vasıtasıyla Şu’be’den naklederek şöyle diyor. Hakem Mıksem’den sadece beş hadis işitmiştir. Şu’be’den bu beş hadisi saydı bu hadis onun saydıkları arasında değildi.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#1,216 صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إِلَى عَرَفَاتٍ
“Rasülullah (s.a.v.) Arafat’a çıkmazdan önce Mina’da bize öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını kıldırdı ve sonra Arafat’a yürüdü.”

Tirmizi, Hac 50 Hn: 879 ve diğerleri. Tirmîzî: İsmail b. Müslim’in hafızası konusunda söz edilmiştir.