Toplam 22,921 Hadis
Konular

Kan Aldırmak Orucu Bozar mı? Kategorisi

İbn Abbas r.a'dan

#1,025 أَنّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ
“Rasülullah (s.a.v.) Mekke ile Medine arasında ihramlı ve oruçlu olduğu halde kan aldırmıştır.” Tirmizi der ki: Rasulullah (s.a.v.)’in ashabından ve daha sonraki dönemlerden bazı ilim adamları oruçlunun kan aldırmasında bir sakınca görmemektedirler Sufyan es Sevri, Malik b. Enes ve Şafii bunlardandır.

Buhari, Savm: 32; Müslim, Hac: 11; Tirmizi, Savm 61 Hn: 777 ve diğerleri.ž Tirmîzî: Bu konuda Ebû Saîd, Câbir ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: İbn Abbâs hadisi hasen sahihtir.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#1,024 احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
“Rasülullah (s.a.v.) oruçlu iken kan aldırmıştır.”

Buhari, Savm: 32; Müslim, Hac: 11; Tirmizi, Savm 61 Hn: 776 ve diğerleri.ž Bu hadis bu şekliyle hasen sahihtir.

İbn Abbas r.a. dedi ki:

#1,023 احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ
“Rasülullah (s.a.v.) ihramlı ve oruçlu iken kan aldırmıştır” demiştir.

Buhari, Savm: 32; Müslim, Hac: 11; Tirmizi, Savm 61 Hn: 775 ve diğerleri.

Rafi b. Hadiç r.a. dedi ki: Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:

#1,022 أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
“Kan aldıran kimsenin ve alan kimsenin orucu bozulmuş demektir.” (Garib Osman) der ki: Bu hadis kendisi ile amel edilmeyen mensu(hükmü kaldırılmış) bir hadistir. Rasülullah s.a.v. bizzat oruçlu iken kan aldırmıştır. Tirmizi der ki: Rasülullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından bir kısım ilim adamları oruçlunun kan aldırmasını hoş karşılamamışlar hatta bazı sahabiler geceleyin kan aldırmışlardır. Ebu Musa el Eşari ve İbn Ömer bunlardandır. İbn Mübarek’te aynı görüştedir. Tirmizi: İshak b. Mansur’dan işittim şöyle diyordu: Abdurrahman b. Mehdi; “Her kim oruçlu iken kan aldırırsa o orucu kaza etmesi gerekir.” demişlerdir. İshak b. Mansur: Ahmed ve İshak’da aynı görüştedirler. Zaferani, Şafii’nin şöyle dediğini bana anlattı: Rasülullah (s.a.v.)’in “Oruçlu olduğu halde kan aldırdığı ayrıca kan aldıran ve alan kimsenin de orucunun bozulduğu” konusunda hadisler bize kadar gelmiştir. Dolayısıyla bu iki hadisten hangisinin sabit olduğunu bilemiyorum. Fakat oruçlu kimsenin kan aldırmaması bana daha sevimli gelir. Yinede zaruri olur da oruçlu kan aldırırsa orucunun bozulacağını sanmıyorum. Tirmizi: Şafii’nin Bağdat’taki görüşü böyle idi. Fakat Mısır’da oruçlu kimsenin kan aldırabileceği yönüne meyletmiş, oruçlunun kan aldırmasında bir sakınca görmemiş bu konuda da Rasulullah (s.a.v.)’in veda haccında ihramlı iken kan aldırdığını delil olarak göstermiştir.

Buhari, Savm: 32; Tirmizi, Savm 60 Hn: 774; İbn Mace, Sıyam: 18 ve diğerleri.ž Bu konuda Ali, Sa’d, Şeddâd b. Evs, Sevbân, Üsâme b. Zeyd, Âişe Ma’kıl b. Sinan (Makıl İbn Yesâr), Ebû Hüreyre, İbn Abbâs, Ebû Musa, Bilâl ve Sa’d tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmîzî: Rafi’ b. Hadîç hadisi hasen sahihtir. Ahmed b. Hanbel, şöyle demiştir: “Bu konuda en sağlam rivâyet Rafi’ b. Hadîç’in rivâyetidir.” Ali b. Abdullah’dan da şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Bu konuda en sahih rivâyet Sevbân ve Şeddâd b. Evs hadisidir. Çünkü Yahya b. ebî Kesir, Ebû Kılâbe’den iki hadisin tamamını rivâyet etmiştir. Sevbân ve Şeddâd hadislerini…