Toplam 22,892 Hadis
Konular

Dilenmenin Kötülüğü Kategorisi

Semure b. Cündüp (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu;

#911
“Dilenmek yüzü tırmalatmak demektir. İnsan dilendiği için yüzünü tırmalatır. Fakat gerçekten muhtaç birinin istemesi veya devlet yetkilisinden bir şeyler istenmesi bunun dışındadır.”

Müslim, Zekat: 35; Tirmizi, Zekat 38 Hn: 681; Ebu Davud, Zekat: 26 ve dierleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Ebu Hüreyre (r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.v.)’den işittim şöyle diyordu:

#910 لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ فَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
“Sizden birinizin sabahleyin ormana giderek sırtında odun getirmesi ve onun parasını harcaması ve insanlara muhtaçlıktan kurtulması, versin vermesin bir kimseden istemekten daha hayırlıdır. Çünkü yüksekteki veren el alttaki alan elden daha hayırlıdır. Harcamaya, geçimini üstlendiğin kimselerden başla.”

Müslim, Zekat: 35; Tirmizi, Zekat 38 Hn: 680; Ebu Davud, Zekat: 27 ve diğerleri. ž Tirmizi: Bu konuda Hakim b. Hızam, Ebu Said el Hudri, Zübeyr b. Avvam, Atıyye es Sadi, Abdullah b. Mesud, Mesud b. Amr, İbn Abbas, Sevban, Ziyad b. Haris es Sudai, Enes, Hubşi b. Cünade, Kabisa b. Muharik, Semure ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Ebu Hüreyre hadisi hasen sahih garibtir. Bu hadisin garib oluşu Beyan’ın, Kays’tan rivâyeti sebebiyledir.