Toplam 23,599 Hadis
Konular

Resim Heykel ve Heykeltıraş Kategorisi

Büreyde'nin bildirdiğine göre Resulullah (sal1allahu aleyhi veselleın) şöyle buyurmuştur:

#12,451
"Ey Büreyde! Namaza başladığında şöyle dua et: ((Allahım! Seni tesbih/ tenzih eder, sana hamd ederim. Güç ve hareket ancak Allah'ındır. Senden başka tann yoktur. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla; zira günahlan ancak sen bağışlarsın» Sonra Kur'an'dan kolayına gelen bir parça okuyup rükua git. Rükuda üç kere: «Ulu Rabbim, seni tespih ederim» de. Rükudan başını kaldınrken şöyle niyaz et: ((Allah kendisine hamd edenlerin hamdini duyar. Allahım! Ey Rabbimiz! Gökler ve yer dolusunca, daha başka senin dilediğin varlıklar dolusunca sana hamd olsun». Secde ederken üç kere «Yüce Rabbimi tespih ederim» de ve şöyle niyaz et: ((Yüzüm, onu yaratana, işitme ve görme duyusunu var edene secde etti. Y aratanlann en iyisi olan Allah ne yücedir.» Secdeden başını kaldırdığında şöyle dua et: «Rabbim, beni bağışla, beni esirge, bana doğruyu göster, beni nzıklandır! Şüphesiz ben bana indireceğin nzka muhtacım». Namazında oturduğunda teşehhüd duasında sakın Allah'tan başka tann bulunmadığını (La ilô.he illallah) ve benim Allah'ın elçisi olduğumu söylemeyi, bana ve Allah'ın bütün peygamberlerine salat, Allah'ın erdemli .kullanna da selam okumayı ihmal etme."

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2801 *Hadisi Bezzar rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Abbad b. Ahmed el- Arzemi'yi Darekutni zayıf görmüştür. Yine ravilerinden Cabir el-Cu'fi de zayıftır.

Semure demiştir ki:

#12,448
Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bize secdede (iki secde arasında otururken) düz durmamızı ve havada meyilli bir şekilde kalmamızı emretti.

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2798 *Hadisi Ahmed b. Hanbel ve el-Mu'cemu'l-kebir'de Taberani rivayet etmiş olup senedinde ismi geçen Said b. Beşir ile ihticac konusu tartışmalıdır.

Abdurrahman b. Garun'ın anlathğına göre

#12,439
Ebu Malik el-Eş'ari kendi kavmini topladı. Sonra: "Ey Eşariler topluluğu, toplanın. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı da toplayın. Size Hz. Peygamber'in (sallallalnı aleyhi vesellem) namaz kılış şeklini öğreteceğim" dedi. Kavmi toplandı. Kadınları ve çocuklarını da topladılar. Onlara (Peygamber'in) nasıl abdest aldığını gösterdi. Abdest suyuyla azalarını iyice ıslattı. Ta ki gölge döndüğü ve kırıldığı vakitte kalkıp ezan okudu. Erkekleri kendisine en yakın safa dizdi. Erkek çocukları onların arkasına, kadınları da çocukların arkasına safa dizdi. Sonra namaz için kamet getirdi. Kendisi ileri çıktı, ellerini kaldırarak tekbir aldı. Gizlice Fatihatü'l-kitab'ı ve onunla birlikte bir sure okudu. Sonra tekbir alarak rükua gitti. Rükuda üç kere: "Seni hamd ile tespih ederim" dedi. Sonra "Semiallahü limen hamideh" diyerek doğruldu. Sonra tekbir alıp secdeye gitti. Sonra tekbir alıp başını kaldırdı. Sonra yine tekbir alıp secdeye gitti. Sonra tekbir alarak ayağa kalktı. İlk rekatta altı kez tekbir aldı. İkinci rekata kalkarken yine tekbir aldı. Namazını bitirdiğinde yüzünü kavmine doğru dönerek şöyle dedi:"Tekbirlerimi belleyin. Rüku ve secdelerimi öğrenin. Çünkü bu, Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi vesellem) gündüzün bu saatinde bize kıldırdığı namazdır.....

Heysemi, Mecmauz Zevahid Cilt 3 Hn: 2788 *Hadisin devamı inşallah Zühd bölümünde gelecektir. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir. ¹ *Hadisin devamı inşallah Zühd bölümünde gelecektir. Bunu Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir.¹ ¹ Ahmed b. Hanbel, V, 341-344; Taberaru, el-Mu'cemu'l-kebir, no. 3411, 3415.

İbn Abbas r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#810 مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، عَذَّبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا، يَعْنِي: الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Her kim bir resim yaparsa Allah o kimseye yaptığı o resme ruh üfleyinceye kadar yani o resmi canlı hale getirinceye kadar azab edecektir. Gerçekten o resme ruh verebilecek güçte geğildir. Her kim de kendisinden uzaklaşıp çekinen bir toplumun konuşmasına kulak verirse kıyamet günü kulağına kurşun dökülecektir.”

Tirmizi, Libas 19 Hn: 1751; Nesai, Ziyne: 114 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Abdullah b. Mesud, Ebu Hüreyre, Ebu Cuhayfe, Aişe ve İbn Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: İbn Abbâs hadisi hasen sahihtir.

Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe rahimullah’dan: Ubeydullah hasta olan Ebu Talha el Ensari’nin yanına ziyaret için gitmişti. Ubeydullah der ki: Ziyaret maksadıyla gelen Sehl b. Huneyf’i de onun yanında buldum. Ubeydullah şöyle devam etti: Ebu Talha altındaki yatak çarşafını çıkarması için birisini çağırdı, Sehl onu neden çıkarıyorsun dedi. Ebu Talha: Üzerinde resimler var Rasülullah (s.a.v.)’in bu konuda buyurduğunu sen bilirsin dedi. Sehl:

#809 أَوَلَمْ يَقُلْ: إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي
“Kumaş üzerindeki nakış ve çizgiler müstesnadır buyurmadı mı? Deyince; Ebu Talha evet dedi. Fakat bu çarşafı kaldırmak daha fazla hoşuma gidiyor” dedi.

Tirmizi, Libas 18 Hn: 1750; Nesai, Ziyne: 112 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Cabir r.a. dedi ki:

#808 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى أَنْ يُصْنَعَ ذَلِكَ
"Rasülullah (s.a.v.): “İnsanların bulundukları her yerde resim bulundurmaktan ve resim yapmaktan Müslümanları yasakladı.”

Tirmizi, Libas 18 Hn: 1749; Ebu Davud, Libas: 45; Nesai, Ziyne: 112 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda Ali, Ebu Talha, Aişe, Ebu Hüreyre ve Ebu Eyyub’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Cabir hadisi hasen sahihtir.