Toplam 23,597 Hadis
Konular

Temizleme Kategorisi

Abdullah b. Ukeym (r.a.) dedi ki:

#788 أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
“Ölen hayvanın derisinden ve sinirlerinden yararlanmayınız diye bize Rasulullah (s.a.v.)’den bir mektup geldi.” Tirmizi: İlim adamlarının çoğunluğu bu hadisi uygulamamışlardır. Aynı zamanda bu hadis Abadullah b. Ukeym’den şöyle de rivayet edildi: Şöyle demiştir: “Vefatından iki ay önce Rasulullah (s.a.v.)’in bir mektubu bize geldi.” Ahmed b. Hasan’dan işittim şöyle diyordu: Ahmed b. Hanbel’in uygulaması “Vefatından iki ay önce” denmesinden dolayı bu hadise göredir ve Rasulullah (s.a.v.)’in son emrinin bu olduğunu söylerdi. Sonradan bu hadisin senedindeki karmaşıklığı görünce bu hadisi terk etti şöyle ki: Bazı kimseler hadisin senedinde: “Abdullah b. Ukeym’den ve Cüheyneli Şeyhlerden” demişlerdi.

Tirmizi, Libas 7 Hn: 1729; İbn Mace, Libas: 26 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasendir. Bu hadis Abdullah b. Ukeyn vasıtasıyla onun şeyhlerinden de rivayet edilmiştir.

İbn Abbas r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#787 أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
“Hangi deri tabaklanır ise mutlaka temizlenmiş olur.” Tirmizi der ki: İlim adamlarının çoğunluğunun uygulaması bu hadise göre olup ölmüş hayvan derileri hakkında şöyle derler: “O deriler tabaklanınca temiz olurlar.” Tirmizi: Şafii, “Köpek ve domuz derisi haricinde tabaklanan her ölmüş hayvan derisi temiz olur der ve bu hadisi delil olarak gösterir. Rasülullah (s.a.v.)’in ashabından ve başkalarından bazı ilim adamları ise; yırtıcı hayvan derilerinin tabaklansa bile kullanmasını hoş karşılamazlar. Abdullah b. Mübarek, Ahmed, İshak bunlardan olup bu derilerden yapılan elbiseleri giymek ve onlarla namaz kılmak konusunda sert davranırlar. İshak b. İbrahim der ki: Rasülullah (s.a.v.)’in hangi deri tabaklanırsa mutlaka temiz sayılır sözünün manası eti yenen hayvan derileri hakkındadır. Nadr b. Şümeyl’de hadisi aynı şekilde tefsir ediyor. İshak ve Nadr b. Şümeyl: “İhab” eti yenen hayvan derisine verilen isimdir derler. Tirmizi: İlim adamlarının çoğunluğunun görüşü bu hadise göre olup Süfyan es Sevri, İbn Mübarek, Şafii, Ahmed ve İshak bunlardandır.

Tirmizi, Libas 7 Hn: 1728; Ebu Davud, Libas: 38 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Seleme b. Muhabbık, Meymune ve Aişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. İbn Abbas hadisi hasen sahihtir. Bu hadis İbn Abbas yoluyla Rasülullah (s.a.v.)’den değişik şekillerde rivâyet edilmiştir. İbn Abbas’tan ve Meymûne’den rivâyet edilmiştir. Yine İbn Abbas’tan ve Sevde’den de rivâyet edilmiştir. Muhammed’den işittim: İbn Abbas hadisini ve ibn Abbas’ın Meymune’den rivâyet ettiği hadise sahih demiştir ve şöyle devam etmiştir: İbn Abbas’ın, Meymune vasıtasıyla Rasülullah (s.a.v.)’den rivâyet ettiğine ihtimal veriyorum. İbn Abbas bu hadisi doğrudan doğruya Rasülullah (s.a.v.)’den de rivâyet etmiş ve onu Meymune’den aldığını belirtmemiştir.

Selman r.a.'dan rivayet edildiğine göre, dedi ki: Rasülullah (s.a.v.)’den yağ, peynir ve hayvan derilerinden yapılan elbiseleri giymenin hükmü soruldu da şöyle buyurdular:

#785 الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ
“Helal Allah’ın kitabında helal kıldığı şeylerdir. Haram da; yine Allah’ın kitabında haram kıldığı şeylerdir. Hükmünü belirtmediği şeyler ise affedip mübah kıldığı şeylerdir.”

Tirmizi, Libas 6 Hn: 1726; İbn Mace, Etime: 60 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Muğire’den de hadis rivayet edilmiştir. Bu hadis garibtir. Merfu olarak sadece bu şekliyle bilmekteyiz. Sûfyân ve başkaları Süleyman et Teymî’den, Ebû Osman’dan, Selman’dan ve Selman’ın sözü olarak rivâyet etmişlerdir. Sanki hadis mevkuf gibidir. Sahih olan da budur. Bu hadis hakkında Buhari’ye sordum dedi ki: Pek sağlam görmüyorum. Sûfyân, Süleyman et Teymî’den, Ebû Osman’dan, Selman’dan, mevkuf olarak rivâyet etmişlerdir. Buhari diyor ki: Seyf b. Harun orta yollu bir kimsedir. Asım’dan rivâyette bulunan Seyf b. Muhammed ise hadisleri zayıf olan bir kimsedir.