Toplam 23,594 Hadis
Konular

Sevgi ve Nefrette Ölçülü Olmak Kategorisi

Hazreti Ali r.a, İbn Kevvai'ye dedi ki: Öncekiler ne derdi Biliyormusun?:

#744 أَحْبِبْ حَبِيبَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَك يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَك هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَك يَوْمًا مَا
"Sevdiğin kimseyi ölçülü sev ki bir gün sevmeyeceğin bir kişi olabilir. Sevmediğin bir kimseyi de ölçülü şekilde sevme ki günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir.”

İbn Ebi Şeybe, Musanned Hn: 36887; Harabi, Garibul Hadis Hn: 1932; Beyhaki, Şuabul İman ve diğerleri. Bazıları bunu Ali r.'dan hadis olarak rivayet da ettilersede Beyhaki, Şuabul İmanda doğru olanı mevkuf (Ali r.a'ın sözü) olmasıdır der.

Ebu Hüreyre r.a'dan rivayet edildiğine göre O, Nebi s.a.v'e ref ederek şöyle buyurmuş:

#742 أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا
"Sevdiğin kimseyi ölçülü sev ki bir gün sevmeyeceğin bir kişi olabilir. Sevmediğin bir kimseyi de ölçülü şekilde sevme ki günün birinde çok sevdiğin bir kimse olabilir.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 60 Hn: 1997; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 3395; Sülemi, Edebis Sohbet Hn: 183; İbn Makrai, Mucem 935; Temma er-Razi, Kavaid Hn: 1545 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis garib olup, sadece bu senedle ve bu şekliyle bilmekteyiz. Eyyub’tan başka sened ile de rivâyet edilmiş olup Hasan b. Cafer’den gelmiştir. Ali’den gelen bir isnadla bu kimsenin rivâyet ettiği hadis zayıftır. Doğru olan rivâyet bu hadisin Ali’den mevkuf olarak yapılan rivayetidir.