Toplam 23,319 Hadis
Konular

Sövmekten Sakınmak Kategorisi

Abdullah b. Mesud r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#728 سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
“Müslümana sövmek Allah’ın dosdoğru yolundan dışarı çıkmaktır. Müslümanın; müslümana silah çekip onu öldürmesi ise küfürdür.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 52 Hn: 1983; Ebu Davud, Edeb: 39 ve diğerleri. ž Zübeyd diyorki: Ebu Vail’e; “Bu hadisi Abdullah’tan sen mi işittin? Dedim. O da “Evet” Dedi. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Muğîre b. Şube r.a'dan rivayet edildiğine göre şöyle diyordu: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#727 لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ
“Ölüp giden kimselere sövmeyiniz onların hayatta olan yakınlarını incitirsiniz.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 51 Hn: 1982; Ahmed, Müsned Hn: 17498 ve diğerleri.ž Tirmizi: Sûfyân’ın arkadaşları bu hadisin senedinde ihtilaf ettiler. Kimileri Huferî’nin rivâyeti gibi rivâyet ederken kimileri de Sûfyân’dan, Ziyâd b. İlâka’dan rivâyet ederek; Muğire b. Şube’nin yanındaki bir kişiden işittim diyerek rivâyet etmişlerdir.

Ebu Hüreyre r.a'den: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#726 الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ
“Hakkı gasbedilen mazlum taraf ileri gitmedikçe sövüşen iki kişinin günahı sövmeyi başlatan kimsedir.”

Buhari Edeb: 44; Tirmizi, Birr ve Sıla 51 Hn: 1981: Ebu Davud, Edeb: 42 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Sad, İbn Mesud ve Abdullah b. Mugaffel’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.