Toplam 22,892 Hadis
Konular

Lanet ve Beddua Etmekten Sakınmak Kategorisi

İbn Ömer r.a. dedi ki: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#766 لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا
“Mümin lanet eden bir kişi olamaz.” Tirmizi: Bazıları bu hadisi şu şekilde rivayet etmişlerdir: “Mümin kişinin lanet okuyucu olması düşünülemez.” Bu hadis öncekini açıklar durumdadır.

Tirmizi, Birr ve Sıla 72 Hn: 2019; Tirmizi: Bu konuda Bu hadis hasen garibtir. Abdullah b. Mesud’tan da hadis rivâyet edilmiştir.

İbn Abbas r.a'den: Rasülullah (s.a.v.), Muaz b. Cebel’i, Yemen’e vali olarak gönderirken şöyle buyurdu:

#761 اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ
“Mazlumun ahından, bedduasından sakın! Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur.”

Buhari, Zekat: 8; Müslim, İman: 27; Tirmizi, Birr ve Sıla 68 Hn: 2014 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda Enes, Ebu Hüreyre, Abdullah b. Ömer ve Ebu Said el Hudri’den de hadis rivayet edilmiştir. Bu hadis hasen sahihtir. Ebu Mabed’in ismi Nafız’dir.

İbn Abbas r.a’den:

#723 أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: " لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ
"Bir adam Rasülullah (s.a.v.)’in huzurunda rüzgarı lanetledi bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Rüzgarı lanetleme çünkü o vazifelidir. Her kim lanete hak kazanmayan birine lanet okursa o lanet kendisine döner.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 48 Hn: 1978; Ebu Davud Hn: 4908 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir. Bişr b. Ömer’den başka bu hadisi müsned olarak rivâyet eden bir kimse bilmiyoruz.

Abdullah (ibn Mesud) r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#722 لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ
“Mümin kişi onu bunu çekiştirip kötüleyen, ona buna lanet eden, sözü ve davranışı bozuk ve ağzı bozuk kimse değildir.

Buhari, Edeb: 38; Tirmizi, Birr ve Sıla 48 Hn: 1977 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir. Yine Abdullah’tan bunun dışında da hadis rivayet edilmiştir.

Semüre b. Cündeb r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#721 لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ، وَلَا بِغَضَبِهِ، وَلَا بِالنَّارِ
“Birbirinizi Allah’ın laneti ile lanetlemeyiniz yine Allah’ın gazabı ve hışmı ile de birbirinize beddua etmeyin. Allah’ın ateşi olan Cehennem ateşiyle de birbirinizi lanetlemeyin.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 48 Hn: 1976; Ebu Davud, Edeb: 45 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda İbn Abbas, Ebu Hüreyre, İbn Ömer, İmran b. Husayn’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.