Toplam 23,594 Hadis
Konular

Misafir Kategorisi

Ebu Hüreyre (r.a.) dedi ki: 

#8,949 الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
"Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır."

Buhari, Edebül Müfred Hn: 742; Ebû Dâvud, Etime: 5 Hn: 3749; Ahmed, Müsned Hn: 7813-8431-10250-10524; İbn Hibban, Sahih Hn: 5284; Beyhaki, Süneni Kübra Hn: 17189; Tayalisi, Müsned Hn: 2683; Rahaveyh, Müsned Hn: 305; İbn Cad, Müsned Hn: 1587; İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 32775; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 3713; Ebu Naim, Hilyetül Evliya Hn: 10494; İbn Ebid Dünya, Kariyid Dayf Hn: 53; Harabi, İkramud Dayf Hn: 104 ve diğerleri. Hadis merfu ve mütevatirdir. Tam 22 sahabe tarafından rivayet edilmiştir.

Mikdam b. Madikerib Ebi Kerime (r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

#8,948 أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ
"Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa, -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır."

Ebû Dâvud, Etime: 5 Hn: 3751; Darimi, Sünen Hn: 2037; Ahmed, Müsned Hn: 16746; İbn Ebi Şeybe, Müsned Hn: 925; Nesai, Kitabul İğrab Hn: 222İbn Cevzi, Tahkik Mesailil Hilaf Hn: 2369. Hadis merfu, leyyin ve haberi vahittir.

(Mikdam b. Madikerib) Ebû Kerîme (r.a.) dedi ki: "Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#8,947 لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
"Bir gece misafir olmak müslümanın hakkıdır. Kim, (bir ev sahibinin) avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı, (ev sahibi) üzerine bir borç olur. (Misafir) dilerse o hakkını alır, dilerse terkeder (almaz)."

Ebû Dâvud, Etime: 5 Hn: 3750; Buhari, Edebül Müfred Hn: 744; Tahavi, Şerhu Meanil Eser Hn: 4401 ve Müşkilil Eser Hn: 1839-2812; Beyhaki, Süneni Kübra Hn: 17191 ve Şuabul İman Hn: 9590; Tayalisi, Müsned Hn: 1247; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 17039-17040; İbn Büşran, Emali Hn: 874; Henned b Siri, Zühd Hn: 1055; Usdul Ğabe Hn: 1958; Zehebi, Siyeri Alemi Nübela Hn: 647 ve diğerleri. Hadis merfu, sahih ve haberi vahittir.

Ebu Şüreyh el Kabi r.a'den: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#715 الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَمَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ
“Misafirlik üç gündür misafirin güzelce iyi bir şekilde ağırlanması bir gün bir gecedir. Bu bir günden sonra misafir için ne harcanırsa o sadakadır. Misafirin ev sahibi daraltılıncaya kadar kalması caiz değildir.” Müslimin Metni ise şöyle: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟، قَالَ: يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ Müsafiriik üç gündür. Müsafirin caizesi de bir gün bir gecedir. Müs­lüman bir adama din kardeşinin yanında onu günaha sokacak kadar (fazla) kalması helal olmaz!.." buyurdu. Ashab: — Ya Resulallah, onu nasıl günaha sokar? dediler. "Onun yanında oturur kalır; kendisini ağırlayacak bir şeyi de yoktur!" buyurdular.

Buhari, Edeb: 60; Müslim, İman: 69, Lukata: 3 Hn: 1729; Tirmizi, Birr ve Sıla 43 Hn: 1968 ve diğerleri.ž Bu konuda Aişe, Ebu Hüreyre’den de hadis rivâyet edilmiştir. Mâlik b. Enes ve Leys b. Sa’d, Saîd el Makburî’den de bu hadisi rivâyet etmişlerdir. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Ebû Şüreyh el Huzâî, Ka’bî’dir, Adevî’dir. İsmi: Huveylid b. Amr’dır. “La yesvî ındehû” nun manası ev sahibini sıkıntıya sokacak şekilde misafirin uzun süre kalmasıdır. “Harac” kelimesinin anlamı ise; “Darılıp sıkılmak” demektir, yani ev sahibinin daralıp bunalması demektir.

Ebu Şüreyh el Adevi r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) bunları söylerken gözlerim görmüş ve kulaklarım dinlemiştir, şöyle buyurdu:

#714 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ "، قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ؟ قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirlerine ikramda bulunsun Ashab: Misafirin ikramı nedir? Diye sordular. Rasulullah (s.a.v.) de: Bir gün ve bir gece güzelce ağırlamaktır. Misafirlik üç gün olup üç günden sonrası için misafire ikram etmek sadaka sevabı kazandırır. Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin yada sussun.”

Buhari, Edeb: 60; Müslim, İman: 69; Tirmizi, Birr ve Sıla 43 Hn: 1967 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.