Toplam 23,474 Hadis
Konular

Cennete Doğrudan Giremeyecekler Kategorisi

Harise b. Vehb (radıyallahu anh) dedi ki: Rasülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdu:

#8,801 لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ، وَلَا الْجَعْظَرِيُّ "، قال: وَالْجَوَّاظُ: الْغَلِيظُ الْفَظُّ
"Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer." 

Ebu Davud, Edeb: 8 Hn: 4801; Ahmed, Müsned Hn: 17532; Ebu Yala, Müsned Hn: 1476; Abd b. Humeyd, Müsned Hn: 480; İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 25710; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 8173. Garip Osman der ki: Hadis merfu, sahihtir.

Ebu Bekir es Sıddık r.a.'dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#710 لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا بَخِيلٌ
"Düzenbaz, yaptığı iyiliği başa kalkan ve cimri asla Cennete girmeyecektir.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 41 Hn: 1963; Ahmed, Müsned Hn: 31ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir.