Toplam 23,612 Hadis
Konular

Yetimle İylikte Bulunmanın fazileti Kategorisi

Ebu Hüreyre r.a.'dan: Nebi s.a.v. şöyle buyurdu:

#716 السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ
“Dul kadın ve yoksul yetim kimselerle ilgilenmek için gayret edip koşturan kişi Allah yolunda cihad eden kimse gibi veya gündüzü oruçla geceyi namazla geçiren kimse gibi sevap kazanır.”

Buhari, Nafakat: 24; Tirmizi, Birr ve Sıla 44 Hn: 1669; İbn Mace, Ticarat: 31 ve diğerleri.ž (Garip Osman) Der ki: Tirmizi bu hadisinin Safvan b. Süleym Ensari'den olan mürselini verip Ebu Hüreyreden olan sahih merfu'nun ise senedini zikretmiştir. Önemine binaen ben Sahihlerde geçen şekli ile Ebu Hüreyreden verdim. Hadis alimlerimizin geleneği böyledir önce zayıf olan rivayeti verip ardından sahih olanı verirler. Tirmizi: Man vasıtasıyla Malik’den, Sevr b. Zeyd ed Dili’den, Ebul Gays’den ve Ebu Hüreyre’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiştir. Bu hadis hasen sahih garibtir. Ebû’l Kays’ın ismi Abdullah b. Mutı’ın azatlı kölesi Sâlim’dir. Sevr b. Zeyd; Medînelidir. Sevr b. Yezîd ise Şamlıdır.

Sehl b. Sad r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#665 أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ " وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ، يَعْنِي: السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى
“Ben ve yetimle ilgilenen kişi Cennet’te; şu ikisi gibiyiz diyerek iki parmağını gösterdi.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 14 Hn: 1918; Ebu Davud, Edeb: 121 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

İbn Abbas (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

#664 مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ لَهُ
“Her kim Müslümanlar arasında bir yetimi tutar götürür yiyecek ve içeceğine onu ortak ederse Allah onu mutlaka Cennete koyacaktır. Ancak affedilmeyecek bir günah işlenmiş ise o başka.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 14 Hn: 1917; Ebu Davud, Edeb: 121 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda Mürre el Fıhri, Ebu Hüreyre, Ebu Ümame ve Sehl b. Sad’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Haneş, Hüseyin b. Kays olup Ebu Ali er Rabbi’dir. Süleyman et Teymi, Haneş hadisçiler yanında zayıf sayılır demektedir