Toplam 22,984 Hadis
Konular

Evlad Çocuk Sevgisi ve Terbiyesi Kategorisi

Said b. As el Emevi r.a'den rivayet edildiğine göre Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#698 مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ
“Hiçbir anne ve baba çocuğunun güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 33 Hn: 1952; Ahmed, Müsned: 14977; Buhari, Tarihul Kebir Hn: 1356; Hakim, Müstedrek Hn: 7745; Abd bin Humeyd, Müsned Hn: 362; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 13234 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis garibtir. Bu hadis sadece Amir b. ebî Âmir el Hazzaz’ın rivâyetiyle bilmekteyiz. Bu kimse Âmir b. Salih b. Rüstem el Hazzaz’dır. Eyyûb b. Musa ise İbn Amr b. Said b. Asi’dır. Bu hadis bence mürseldir. Buhari de Tarihul Kebir de bu hadisin mürsel olduğunu beyan eden açıklamada bulunmuştur.

Cabir b. Semure r.a.’dan rivayet edildiğine göre, dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

#697 لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ
“Bir kimsenin çocuğuna iyi bir terbiye vererek eğitmesi bir ölçek sadaka vermesinden daha hayırlıdır.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 33 Hn: 1951; Ahmed, Müsned Hn: 20393 ve 20461; İbn Ebi Hatim, İlel Hn: 2213; Ukayli, Zuaful Kebir Hn: 2100 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis garibtir. Nasıh = Ebul Ala olup Küfelidir. Hadisçiler yanında pek sağlam biri değildir. Bu hadis sadece bu şekliyle bilinmektedir. Nasıh isimli Basralı başka bir ihtiyar daha vardır. Ammar b. ebi Ammar’dan ve başkalarından rivayet eden bu kimse diğerinden daha sağlamdır.

Ebu Hüreyre (r.a.) dedi ki: Akr b. Habis, Rasülullah (s.a.v.)’in; torunu Hasan’ı öptüğünü gördü (İbn Ömer rivâyetinde Hasan veya Hüseyin’i demektedir) ve benim on çocuğum var onlardan hiçbirini öpmüş değilim dedi. Bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#658 إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ
“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”

Müslim, Fedail: 15; Tirmizi, Birr ve Sıla 12 Hn: 1911; Ahmed, Müsned Hn: 7247; Zehebi, Mucemi Şuyuhul Kebir Hn: 272; Rafii, et-Tedvin fi Ahbari Kazvin Hn: 1482; el-İyal Hn: 178 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu konuda Enes ve Aişe’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Ebu Seleme b. Abdurrahman’ın ismi: Abdullah b. Abdurrahman b. Avf’tır. Bu hadis hasen sahihtir.

Havle binti Hakim r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) bir gün evinden çıkmıştı, kızı Fatıma’nın iki oğlundan birini kucağına basmış şöyle konuşuyordu:

#657 إِنَّكُمْ لَتُبَخِّلُونَ، وَتُجَبِّنُونَ، وَتُجَهِّلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ
“Siz çocuklar insanı cimri, korkak, bilgisiz kılacak şekilde meşgul edersiniz, Siz Allah’ın güzel kokulu nimetlerinden sayılırsınız.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 11 Hn: 1911; Ahmed, Müsned Hn: 26051; İshak bin Rahiveyh, Müsned Hn: 2150; Taberani, Mucemül Kebir Hn: 20113 ve diğerleri. Tirmizi: Bu konuda İbn Ömer ve Eşas b. Kays’tan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: İbn Uyeyne’nin, İbrahim b. Meysere’den rivâyet ettiği hadisi sadece onun rivâyetiyle bilmekteyiz. Ömer b. Abdulaziz’in, Havle’den hadis işittiğini bilmiyoruz.