Toplam 22,921 Hadis
Konular

Akraba Hakları Kategorisi

Ebu Hüreyre r.a’dan rivayet edildiğine göre, Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#724 تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ
“Soy ve sopunuzu öğreniniz ki ziyaret edip tanışıp bilişip akrabalık bağlarınızı koparmamış olursunuz. Çünkü akrabalar arası bağların koparılmaması aile içinde sevgi, malda bolluk ve ömrün uzamasına sebeptir.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 49 Hn: 1979; Ebu Davud, Edeb: 110 ve diğerleri. Tirmizî: Bu hadis bu şekliyle garibtir. Hadiste geçen “menseetün fil eseri” cümlesinin manası ömrün uzaması demektir.

Cübeyr b. Mutim (r.a.) dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#656 لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
“Akrabası ile ilgisini kesen Cennete giremez.” Tirmizi: İbn ebi Ömer, Süfyan’dan aktararak “Akrabasıyla ilgi kesen” demektir, demiştir.

Buhari, Hn: 5784; Müslim, Birr ve Sıla: 6; Tirmizi, Birr ve Sıla 10 Hn: 1909; Ebu Davud, Sünen Hn: 1696; Ahmed, Müsned Hn: 16291; İbn Hibban, Sahih Hn: 454; Humeydi, Müsned Hn: 567 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir.

Abdullah b. Amr r.a’dan: Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#655 لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا
“İlgiyi kesmeyen; kendisine yapılan ziyaretin karşılığını yapan demek değildir. Gerçekten ilgi kesmeyen kendisiyle ilgiyi kesenlerle ilgiyi kesmeyip devam ettirendir.”

Buhari, Hn: 5991; Müslim, Birr ve Sıla: 6; Tirmizi, Birr ve Sıla 10 Hn: 1908; Ebu Davud, Hn: 1697; Ahmed, Müsned Hn: 6746 ve diğerleri. ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Bu konuda Selman, Aişe, Abdullah b. Ömer’den de hadis rivâyet edilmiştir.

Ebu Seleme rahimullah dedi ki: Ebur Reddad el Leysi hastalanmıştı da Abdurrahman b. Avf, kendisini ziyarete gelmişti. Ebur Reddad şöyle dedi: Bildiğime göre insanların hayırlısı ve ilgiyi kesmeyen kişi Ebu Muhammed’tir (Abdurrahman b. Avf’ın künyesidir) Bunun üzerine Abdurrahman b. Avf dedi Rasülullah (s.a.v.)'i şöyle buyururken işittim:

#654 قَالَ اللَّهُ: " أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ
“Allahu Tela şöyle buyurur: Allah benim, Rahman da benim, akrabalığı da ben yarattım. İsmimden ona isim verdim. Her kim akrabalık bağlarını kesmeyip devam ettirirse ben de onunla ilgimi kesmem. Her kimde akrabalık bağlarını koparıp ilgiyi keserse ben de onunla ilgimi keserim.”

Buhari, Edeb: 12; Müslim, Birr ve Sıla: 6; Tirmizi, Birr ve Sıla Hn: 9 Hn: 1907 ve diğerleri.ž Bu konuda Ebu Sad, İbn ebi Evfa, Amir b. Rabia, Ebu Hüreyre, Cübeyr b. Mutim’dan da hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Sûfyân’ın Zührî’den rivâyet ettiği bu hadis sahihtir. Ma’mer bu hadisi Zûhrî’den, Ebû Seleme’den, Reddad el Leysî’den ve Abdurrahman b. Avf’tan rivâyet etti. Ma’mer böylece rivâyet etmektedir. Muhammed diyor ki: Ma’mer’in hadisi hatalıdır.