Toplam 22,921 Hadis
Konular

Aşırı Haksız Övgü Kategorisi

Ebu Hüreyre r.a'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:

#587 أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ
“Rasülullah (s.a.v.), haksız yere övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı bize emretti.”

Tirmizi, Zühd 54 Hn: 2394; Tirmizi: Ebu Hüreyre hadisi olarak bu hadis garibtir.

Ebu Mamer (r.a.) dedi ki:

#586 قَامَ رَجُلٌ يُثْنِي عَلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثِي عَلَيْهِ التُّرَابَ، وَقَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَحْثِيَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ
Bir adam kalktı ve devlet yetkililerinden birini övmeye başladı. Mikdad (b. Esved radıyallahu anh)’ta onun yüzüne toprak saçmaya başladı ve şöyle dedi: “Rasülullah (s.a.v.), övücülerin yüzüne toprak saçmamızı bize emretti.”
Ebu Davud'un rivayetinde ise:
جَاءَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى عُثْمَانَ فِي وَجْهِهِ، فَأَخَذَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ تُرَابًا، فَحَثَا فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ K: إِذَا لَقِيتُمُ الْمَدَّاحِينَ، فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ
Bir adam gelip Hazret-i Osman'ı yüzüne karşı övdü. (Orada bulunan) el Mikdad İbn el Esved de (yerden bir avuç) toprak alıp (öven kimsenin) yüzüne saçtı ve: Resulüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): " (Böyle yüze karşı) " medhedenlerle karşılaştığınız zaman yüzlerine toprak saçınız, buyurdu" dedi. Müslim, Zühd ve Rekaik: 14 Hn: 3004; Ebu Davud, Edeb: 9 Hn: 4804; İbn Ebi Şeybe, Musannef Hn: 26673.

Açıklama:
Hattabi (r.a.)'nin açıklamasına göre bu hadis-i, şerifte yerilmek istenen yüze methedicilerden maksat, kişileri yüzlerine karşı överek onlardan menfaatlenmeyi adet ve geçim kaynağı haline getirenlerdir. Kişileri, yaptıkları hayırlar veya güzel işlerden dolayı başkalarını da bu gibi işlere teşvik maksadıy­la yüzüne karşı öven kimseler değildir. Her ne kadar, Hz. Mikdad, bu hadisi zahirine hamlederek kişileri dünyevi menfaat temin etmek ga­yesiyle yüzüne karşı öven kimselerin yüzlerine toprak saçılması gerekti­ğine inanıp öyle amel etmişse de ulemadan bazıları bu hadisi: "O kimse­ye beklediği menfaati vermemek suretiyle, onu bu dünyalık ümidin­den mahrum ediniz, yüze karşı övgüsüne karşılık elini boş çıkarınız" manasına yorumlamışlardır. Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 16/7-8.

Müslim, Zühd ve Rekaik: 14 Hn: 3004; Tirmizi, Zühd 54 Hn: 2393; Ebu Davud, Edeb: 9; İbn Mace, Edeb: 36 ve diğerleri.ž Bu konuda Ebu Hüreyre (r.a.)’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir. Zaide, Yezid b. ebi Ziyad’tan, Mûcahid’den, İbn Abbas’tan bu hadisi rivayet etmiştir. Mücahid’in Ebu Mamer’den rivayeti daha sahihtir. Ebu Mamer’in ismi Abdullah b. Sahbere’dir. Mikdad b. Esved ise; Mikdad b. Amr el Kindi olup Ebu Mabed diye künyelenir. Esved b. Abdi Yeğusa nispet edilmesine gelince Esved onu küçük yaşta evlat edinmiştir.