Toplam 23,164 Hadis
Konular

Büyüklere Saygı Küçüklere Sevgi Kategorisi

Enes b. Malik r.a'dan rivayet edildiğine göre, dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#767 مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
“Bir genç bir ihtiyara yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa; yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi kendisine hazırlar.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 75 Hn: 2022; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 5903; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 10993; Kudai, Müsnedi Şihab Hn: 802; Risaletil Kuşeyri Hn: 80 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis bu şekliyle garip olup, sadece Yezîd b. Beyan’ın rivâyetiyle bilmekteyiz. Ebu Rical el Ensari başka bir kişidir.

İbn Abbas r.a. dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

#668 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
“Küçüğümüze şefkat büyüğümüze saygı göstermeyen iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.” Hadisin yorumu: Bazı ilim adamları: “Rasülullah (s.a.v.)’in bizden değildir” sözünün manası: “Bizim sünnetimizden bizim edebimizden değildir” demektir. Ali b. Medini, Yahya b. Said’den naklen diyor ki: Sufyan es Sevri: “Bizden değildir, sözünün; “Bizim milletimizden yani dinimizden değildir” şeklinde tefsir edilmesinden hoşlanmaz ve reddederdi.

Tirmizi, Birr ve Sıla 15 Hn: 1921; Ahmed, Müsned Hn: 2214 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis hasen garibtir. Amr b. Şuayb’ın, Muhammed b. İshâk’tan rivâyet ettiği hadis ise hasen sahihtir. Bu hadis Abdullah b. Amr’dan aynı şekilde başka yollarla da rivayet edilmiştir.

Abdullah b. Amr r.a'dan rivayet edildiğine göre dedi ki: Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

#667 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا
“Küçüklerimize şefkat göstermeyen büyüklerimizin ilim şerefini tanımayan bizden değildir.”

Tirmizi, Birr ve Sıla 15 Hn: 1920; Ahmed, Müsned Hn: 6445 ve diğerleri. Hennad, Abde vasıtasıyla Muhammed b. İshâk’tan bu hadisin bir benzerini rivâyet etmiş olup; “Büyüklerimizin hakkını tanımayan” demiştir.

Enes b. Mâlik (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Rasülullah (s.a.v.)’i, görmek üzere yaşlı bir adam gelmişti, oradaki insanlar ona yer açmayı geciktirdiler. Bunun üzerine Rasülullah (s.a.v.):

#666 لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا
“Küçüklerimize şefkat etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” buyurdular.

Tirmizi, Birr ve Sıla 15 Hn: 1919. Tirmizi: Bu konuda Abdullah b. Amr, Ebu Hüreyre, İbn Abbas ve Ebu Umame’den de hadis rivâyet edilmiştir. Tirmizi: Bu hadis garibtir. Zerbi’nin, Enes b. Malik’den ve başkalarından hoş karşılanmayan münker rivâyetleri vardır.

Ubade b. Samit r.a. dedi ki: Resülullah s.a.v. şöyle buyurdu:

#583 لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ
"Büyüklere saygı duymayan küçüklere şefkatle davranmayan ve alimin hakkını gözetmeyen ümmetimden değildir."

Ahmed, Müsned, hadis no: 22143; Taberani, Mekarimi Ahlak hadis no: 147; Müsnedi, Şaşi hadis no: 1211. İmam Ahmedin rivayeti hasendir.