Toplam 23,220 Hadis
Konular

Helal Kazancın Fazileti Kategorisi

Ebu Said el Hudri r.anh rivayete göre dedi ki: Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:

#3,503 مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ، قَالَ: " وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي
“Kim helal lokma yer ve İslam nizamına göre yaşarsa ve insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi Cennete girer. Bir adam: Ey Allah’ın Rasulü! bugün bu özellikte kişiler halk arasında pek çoktur. Rasulullah s.a.v., benden sonraki asırlarda da bu özellikte kimseler bulunacaktır.”

Tirmizi, Sıfatül Kıyame ver Rekaik vel Vera: 60 Hn: 2520; Hakim, Müstedrek Hn: 7123; Taberani, Mucemül Evsat Hn: 3520; Beyhaki, Şuabul İman Hn: 5729; Henned b. Siri, Zühd Hn: 1136; Elkani, Şerhu Usulü İtikadı Ehlis Sünne Hn: 9; Mizzi, Tehzibul Kemal Hn: 7305 ve diğerleri. Hakim: İsnadı sahih ama tahriç etmediler diyor. Tahriç etmeyenlerden kastı Buhari ve Müslim. Tirmizi: Bu hadis garib olup sadece bu şekliyle İsrail’in hadisi olarak bilmekteyiz. Abbâs ed Dûrî, Yahya b. ebî Bükeyr vasıtasıyla İsrail’den aynı senedle bu hadisin bir benzerini bize aktarmıştır. Muhammed b. İsmail’e bu hadis hakkında sordum sadece İsrail’in hadisi olarak bildi Ebû Bişr’in ismini de bilemedi. Garip Osman der ki: İsnattaki sıkıntı Ravi Ebu Bişr'nin ekseriyete göre durumunun mechul oluşu. Hakim'in müstedrekte ve Hafız Münziri'de Terğip ve Terhipte hadisi an siğası ile vermiştir. Münzirinin metoduna göre bu hadis hasendir. Hakim sahihtir der. Hadis, merfu ravi sayısı açısından garip ve isnadı bizce leyyindir.

Havle binti Kays (Hamza b. Abdulmuttalib’in karısı) (r.anha) dedi ki: Rasülullah s.a.v'i işittim şöyle buyuruyordu:

#562 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا النَّارُ
Bu dünya malı çekici ve tatlıdır kim gereği şekilde onu elde etmeye çalışırsa kendisi için bereketli ve hayırlı olur. Kim de Allah ve Peygamber’in dağıtacağı ganimet malından değişik yollara başvurarak almaya kalkarsa kıyamette kendisi için sadece ateş vardır.

Buhari, Rikak: 10; Tirmizi, Zühd 41 Hn: 2374; Darimi, Rikak: 37 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis hasen sahihtir. Ebul Velid’in ismi Ubeyd Senuta’dır.