Toplam 23,487 Hadis
Konular

Ömür Kategorisi

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#515 عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً
“Ümmetimin ortalama ömrü altmış ila yetmiş arasındadır.”

Titmizi, Zühd 23 Hn: 2331; İbn Mace, Zühd: 7 ve diğerleri. Tirmizi: Bu hadis Ebu Salih’in, Ebu Hüreyre’den rivâyeti olarak hasen garibtir. Ebu Hüreyre’den değişik şekillerde de rivâyet edilmiştir.