Toplam 22,921 Hadis
Konular

Boşşeyleri Terketmenin Fazileti Kategorisi

Ali bin Hüseyin’den rivayete göre, Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuş:

#502 إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ
“Kişinin lüzumsuz ve boş şeyleri terk etmesi Müslümanlığının iyiliklerindendir.”

Tirmizi, Zühd 11 Hn: 2318; İbn Mace, Fiten: 21; Muvatta, Cami: 2 Hn: 1672; Ahmed, Müsned Hn: 1734 ve diğerleri. Tirmizî: Zührî’nin arkadaşlarından pek çok kimse bu hadisi Zührî’den, Ali b. Hüseyin’den, Mâlik’in hadisine benzer şekilde fakat mürsel olarak rivâyet etmişlerdir. Bu rivâyet benim yanımda Ebu Seleme’nin, Ebu Hüreyre’den ve Ali b. Hüseyin’den yaptığı rivâyetten daha sağlamdır. Çünkü Ali b. Hüseyin Ali b. ebi Talib’e yetişememiştir.

Ebu Hüreyre r.a. dedi ki: Rasülullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu:

#501 مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ
“Bir kimsenin lüzumsuz ve boş şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşundandır.”

Tirmizi, Zühd 11 Hn: 2317; İbn Mace, Fiten: 21 Hn: 3976; İbn Hibban, Sahih Hn: 229 ve diğerleri.ž Tirmizi: Bu hadis garib olup bu hadisi Ebu Seleme’nin Ebu Hüreyre’den bu şekilde rivâyetiyle bilmekteyiz. (Garib Osman) derim ki: Bu hadisin farklı rivayet yollarının takviyesi hadisi hasen li ğahrih derecesine çıkarmaktadır.